Kwestionariusz subiektywnej oceny zdrowia pracowników – bezpłatny dostęp do narzędzia

Kwestionariusz subiektywnej oceny zdrowia pracowników – bezpłatny dostęp do narzędzia

Zapraszamy do zapoznania się z kwestionariuszem subiektywnej oceny zdrowia pracowników, który udostępniamy do Państwa użytku bezpłatnie.  Ankieta ta będzie przydatna dla osób, które zajmują się zarządzaniem zdrowiem pracowników w swoich organizacjach – przeprowadzenie badania w oparciu o to narzędzie pozwoli lepiej zrozumieć sytuację zdrowotną personelu firmy. Jest to pierwszy kwestionariusz z serii pięciu, które będziemy sukcesywnie tworzyć oraz udostępniać w następnych latach. Narzędzie dotyczy subiektywnej oceny stanu zdrowia, pozostałe będą poruszać kolejne aspekty sytuacji zdrowotnej pracowników, takie jak:

  • ocenę zachowań i postaw personelu wobec zdrowia,
  • diagnozę kultury organizacyjnej związanej ze zdrowiem,
  • ewaluację jakości wdrożenia programu promocji zdrowia,
  • efekty wdrożenia działań prozdrowotnych.

W przypadku pojawienia się pytań odnośnie kwestionariusza zapraszamy do kontaktu z nami na adres mailowy pracanazdrowie@imp.lodz.pl lub pod numerem telefonu 42 6314 538 .

Jednocześnie zapraszamy także do kontaktu menadżerów, którzy chcieliby dowiedzieć się jak wykorzystać to narzędzie w szerszym  procesie diagnozy sytuacji zdrowotnej pracowników, mają pytania lub wątpliwości dotyczące tego jak przeprowadzić badanie, gromadzić i opracować dane oraz sformułować wnioski z pozyskanych danych (przygotować raport i sformułować trafne rekomendacje).

Kwestionariusz do bezpłatnego pobrania znajduje się poniżej (proszę klikąć w poniższy obrazek):

, Kwestionariusz subiektywnej oceny zdrowia pracowników – bezpłatny dostęp do narzędzia

 

 

, Kwestionariusz subiektywnej oceny zdrowia pracowników – bezpłatny dostęp do narzędzia

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Skip to content