Move Europe – kampania promująca poprawę stylu życia w ramach programu promocji zdrowia w miejscu pracy w Europie

Move Europe – A Campaign  for the Improvement of Lifestyle-related Workplace Health Promotion in Europe
Źródło finansowania – Program: Zdrowie Publiczne (2005-2008)
Główny wykonawca – ISPESL, University of Perugia, Włochy

Cele projektu:

  • Popularyzacja programów promocji zdrowia w miejscu pracy wśród pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstw w obszarze : palenia tytoniu, odżywiania, aktywności fizycznej oraz dobrostanu psychicznego.
  • Rozwijanie kompetencji zarządzania projektami prozdrowotnymi w miejscu pracy oraz stworzenie schematu oceny jakości programów promocji zdrowia w miejscu pracy związanych z poprawą stylu życia.
  • Opracowanie narzędzi i wytycznych do oceny wzorów dobrej praktyki.
  • Przygotowanie i wdrożenie strategii lobbowania na rzecz pzwmp, dla wykreowania trwałych sojuszy z ekspertami zewnętrznymi.
  • Przyciągnięcie do udziału w kampanii poprzez zastosowanie dostępnych narzędzi przedsiębiorstw z całej Europy.
  • Przygotowanie internetowego kwestionariusza samooceny działań związanych z promowaniem zdrowego stylu życia w przedsiębiorstwach.
  • Zebranie wzorów dobrej praktyki w 26 krajach i stworzenie platformy wymiany doświadczeń.

Produkty projektu dostępne online:
Move Europe. A Campaign for the Improvement of Lifestyle-related Workplace Health Promotion in Europe. Business Report

Skip to content