Patronat nad konferencją

Z wielką przyjemnością informujemy, że konferencja pt. „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”, która odbyła się 13 grudnia br. uzyskała patronat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, portalu RaportCSR.pl oraz honorowy patronat Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera oraz Głównego Inspektora Pracy Pana Wiesława Łyszczka. Obecnością na konferencji zaszczyciła nas Pani Izabela Waga – oficjalna przedstawicielka Państwowej Inspekcji Pracy, która odczytała list Głownego Inspektora Pracy Pana Wiesława Łyszczka wyrażający uznanie dla działań realizowanych przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.

Oficjalny list Głównego Inspektora Pracy Pana Wiesława Łyszczka

Dziękujemy za wyróżnienie instytucjom, które udzieliły swojego patronatu naszemu przedsięwzięciu!

Konferencja realizowana była w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” realizowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanego przez Ministra Zdrowia.

Uczestnicy obrad mieli możliwość zainspirowania się doświadczeniami przedstawicieli firm, które promują zdrowie swoich pracowników z uwzględnieniem perspektywy ich wieku. Swoje działania zaprezentowały: Cemex Polska Sp. z o.o., ING Bank Śląski, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Sitech Sp. z o.o., Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan. Ponadto, dzięki wystąpieniom ekspertów uczestnicy mieli możliwość rozwinąć swoje kompetencje w zakresie kluczowych metodyk, istotnych dla zapewnienia wysokiej jakości realizacji takich oddziaływań w zakładach pracy.

Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie oraz zaangażowanie w merytoryczną dyskusję i interesujące pytania dotyczące wystąpień prelegentów.

, Patronat nad konferencją

Skip to content