Potrafimy! Cyberbullying – Sieć Współpracy na Rzecz Edukacji Rodziców (CAN)

We CAN! Cyberbullying Action Network for Parents` Education (CAN)
Źródło finansowania – Grundtvig Partnership, Lifelong Learning Programme (2010-2012)
Główny wykonawca – Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Polska

Cele:

  • Zwiększenie zdolności rodziców do radzenia sobie z przypadkami cyberbullyingu oraz zapobiegania im, jak również rozwijanie ich umiejętności w zakresie pomagania dzieciom, by były bezpieczne w Internecie
  • Stymulowanie dorosłych do korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych
  • Opracowanie bazy danych z wynikami badań oraz przykładami dobrych praktyk, które podnoszą kompetencje rodziców w odniesieniu do cyberbullyingu
  • Rozwój współpracy i wymiany doświadczeń między praktykami, badaczami a rodzicami w zakresie radzenia sobie ze przypadkami cyberbullyingu

Produkty projektu dostępne online:
Prezentacje multimedialne

Strona internetowa: www.wecan.altervista.org

Skip to content