Potrzeby i satysfakcja z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat

Źródło finansowania – Projekt realizowany na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego (2015)
Główny wykonawca – Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Nofera, Polska

Cel projektu:
Rozpoznanie potrzeb i zadowolenia z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 8-16 lat z orzeczoną niepełnosprawnością kształconych w ramach szkolnictwa specjalnego w województwie łódzkim.

Produkty projektu dostępne online:
Książka zawierająca wyniki i rekomendacje płynące z badania pt. ”Badanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat”

Skip to content