Pozytywne i negatywne elementy psychospołecznego środowiska pracy w szkole a przemoc w relacji nauczyciel – uczeń

Źródło finansowania – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2009)
Główny wykonawca – Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. J. Nofera, Palska

Cele projektu:

  • określenie czynników psychospołecznych w środowisku pracy nauczyciela wiążących się z występowaniem przemocy w relacji nauczyciel-uczeń
  • opracowanie strategii przeciwdziałania przemocy w szkole nastawionej na wprowadzanie zmian w organizacji oraz wzmacnianie indywidualnych zasobów nauczycieli

Produkty projektu dostępne online:
Jacek Pyżalski, Dorota Merecz, Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Kraków 2010

Skip to content