Prezentacje z konferencji pt. „Doskonalenia programu zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z konferencji, która odbyła się 13 grudnia 2018 roku w Łodzi pt. „Doskonalenia programu zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”. Wśród wystąpień ekspertów Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy swoje działania prozdrowotne dla pracowników zaprezentowali przedstawiciele firmy: Sitech Sp. z o.o., Cemex Polska Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A., Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan.

Prezentacje dostępne są TUTAJ.

Zostały one przygotowane w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników”.

, Prezentacje z konferencji pt. „Doskonalenia programu zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia

Skip to content