Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych (SPPW)

Źródło finansowania – Główny Inspektorat Sanitarny,  Szwajcarsko – Polski Program Współpracy (2012-2016)
Główny wykonawca (odpowiedzialny za realizację działań adresowanych do aktywnych zawodowo) – Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. J. Nofera

Cele części projektu adresowanej do kadry menadżerskiej zakładów pracy, realizowanej przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Nofera w Łodzi:

  • ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez pracowników polskich firm.

Produkty projektu:

Poradnik dla pracodawców

Broszury informacyjne dla pracowników

Testy wiedzy dla pracowników

Prezentacje multimedialne

Plakaty
Gdzie szukać pomocy
Uczestnictwo w projekcie

 

Skip to content