Profilaktyka otyłości w miejscu pracy (GPOW)

Guidelines for the Prevention of Obesity at the Workplace (GPOW)
Źródło finansowania- European Commission (DG SANCO) – Public Health Programme( 2007-2009)
Główny wykonawca – Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health (PROLEPSIS), Grecja

Cele projektu:

  • Ocena potrzeb, polityk i praktyk w różnorodnych krajach Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania nadmiernej masie ciała wśród populacji pracujących.
  • Identyfikacja czynników zlokalizowanych w miejscu pracy sprzyjających rozwojowi nadwagi/otyłości osób pracujących oraz zawodów, w których nadmierna masa ciała jest czynnikiem ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa w firmie (np. wypadków przy pracy).
  • Przygotowanie publikacji nt. realizacji programów zdrowego odżywiania w miejscu pracy.

Produkty projektu dostępne online:
Guidelines for the Prevention of Obesity at the Workplace

Guidelines for the Prevention of Obesity at the Workplace (skrócona wersja)

Skip to content