Promocja zdrowego środowiska pracy pracowników z chorobami przewlekłymi – Zdrowie publiczne i praca (PH Work)

Promoting Healthy Work for Employees with Chronic Illness – Public Health and Work (PH Work)
Źródło finansowania – Program: Zdrowie Publiczne (2011-2013)
Główny wykonawca – Belgijski Instytut Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (PREVENT), Belgia

Cele projektu:
Podniesienie świadomości pracodawców w zakresie możliwości utrzymania pracy oraz powrotów do niej przez pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.
Udoskonalanie funkcjonowania zakładów pracy w zakresie powrotów do pracy i jej utrzymania przez pracowników długotrwale chorujących poprzez wypracowanie odpowiednich sposobów komunikacji, kooperacji oraz budowanie współpracy między ośrodkami ochrony zdrowia a miejscami pracy.
Podnoszenie jakości strategii zdrowotnych realizowanych w miejscach pracy.

Produkty projektu dostępne online:
Choroby przewlekłe a miejsce pracy. Poradnik
Recommendations from ENWHP’s ninth initiative. Promoting Healthy Work for Employees with Chronic Illness – Public Health and Work
Choroby przewlekłe a miejsce pracy. Poradnik
Materiały informacyjno-promocyjne:
Promocja zdrowego środowiska pracy dla pracowników z chorobami przewlekłymi – Zdrowie publiczne i praca
Promocja zdrowego środowiska pracy pracowników z chorobami przewlekłymi

Skip to content