Promocja zdrowia psychicznego – podręczniki (MHP Hands)

Mental Health Promotion Handbooks (MHP Hands)
Źródło finansowania – Program Zdrowie Publiczne (2010 – 2013)
Główny wykonawca – Work Research Centre Limited, Irlandia

Cele projektu:

  • Przygotowanie podręczników dla praktyków zajmujących się promocją zdrowia psychicznego w trzech siedliskach: miejscu pracy, szkole i ośrodkach świadczących opiekę dla osób starszych.

Produkty projektu dostępne online:

Promocja zdrowia psychicznego w placówce edukacyjnej

Materiały promocyjno-informacyjne:

Broszura informacyjna na temat projektu ang.

Broszura informacyjna na temat projektu pl.

Broszura informacyjna, szkoły pl.

Newsletter, luty 2011 ang.

Newsletter, sierpień 2010 ang.

Plakat ang.

Ulotka informacyjna, domy opieki nad osobami starszymi ang.

Ulotka informacyjna, domy opieki nad osobami starszymi pl.

Ulotka informacyjna, miejsce pracy ang.

Ulotka informacyjna, miejsce pracy pl.

Ulotka informacyjna, szkoły ang.

Ulotka informacyjna, szkoły pl.

Strona internetowa: www.mentalhealthpromotion.net