Promocja zdrowia w miejscu pracy, narodowe polityki i strategie w poszerzonej Europie

Workplace Health Promotion, National Health Polices and Strategies in an Enlarging Europe (WHP in Europe)
Źródło finansowania – Program: Zdrowie Publiczne (2005-2008)
Główny wykonawca – Finnish Institute of Occupational Health, Finlandia

Cele projektu:

  • Wzmocnienie działań i polityki promocji zdrowia w miejscu pracy w odniesieniu do głównych determinant zdrowia populacji pracujących (palenie tytoniu, picie alkoholu, odżywianie, aktywność fizyczna, czynniki psychologiczne, urazy itp.).
  • Przeprowadzenie analizy narodowych polityk i rozwijanych modeli promocji zdrowia w miejscu pracy odnoszących się do tych determinant oraz pilotażowy projekt wdrożenia dobrych rozwiązań w obszarze promocji zdrowia pracujących.
  • Przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz wytycznych dla wybranych grup docelowych.