Raport z badania 1000 zakładów pracy w Polsce

Z wielką przyjemnością informujemy, że właśnie ukazała się nasza najnowsza publikacja –
Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce (Eliza Goszczyńska, Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski).

Raport został przygotowany głównie w oparciu o przegląd literatury naukowej dotyczącej korzyści dla zakładów pracy z zarządzania zdrowiem / promocji zdrowia personelu w obliczu starzenia się społeczeństwa, a także wyniki ilościowego badania zrealizowanego w listopadzie-grudniu 2017 r. na reprezentatywnej próbie 1000 średnich i dużych firm w Polsce metodą wywiadów osobistych (CAPI). Dane te wzbogacono wypowiedziami menadżerów pochodzącymi z dwóch źródeł. Z jednej strony jest to kadra zarządzająca wybranych zakładów w Polsce wyróżniających się aktywnością w promowaniu zdrowia personelu. Z drugiej są to pracodawcy biorący udział w kolejnym, tym razem jakościowym badaniu zrealizowanym w marcu 2017 r. metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI).

Raport, jak i wymienione badania wykonano w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” realizowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanego przez Ministra Zdrowia, koordynowanego przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (KCPZwMP) Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi.

Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce

Skip to content