Raport „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa” na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Miło nam poinformować, że na stronie internetowej Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz na fanpage’u Karta Różnorodności został udostępniony nasz raport pt. Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce. Zachęcamy do lektury.

Raport ukazuje on stan zaangażowania średnich i dużych firm w niewymagane prawem działania na rzecz zdrowia personelu oraz kwestię zainteresowania pracodawców dostosowaniem tych przedsięwzięć do zróżnicowanych potrzeb odmiennych generacji pracowników.

Został on przygotowany głównie w oparciu o przegląd literatury naukowej dotyczącej korzyści dla zakładów pracy z zarządzania zdrowiem/promocji zdrowia personelu w obliczu starzenia się społeczeństwa, a także wyniki ilościowego badania zrealizowanego w listopadzie-grudniu 2017 r. na reprezentatywnej próbie 1000 średnich i dużych firm w Polsce metodą wywiadów osobistych (CAPI). Dane te wzbogacono wypowiedziami menadżerów pochodzącymi z dwóch źródeł. Z jednej strony jest to kadra zarządzająca wybranych zakładów w Polsce wyróżniających się aktywnością w promowaniu zdrowia personelu. Z drugiej są to pracodawcy biorący udział w kolejnym, tym razem jakościowym badaniu zrealizowanym w marcu 2017 r. metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI)

Informacja na temat raportu opublikowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu znajduje się TUTAJ.

Skip to content