Rozwiązywanie problemów związanych z piciem alkoholu w miejscu pracy (EWA)

European Workplace and Alcohol (EWA)
Źródło finansowania – Program: Zdrowie Publiczne (2010-2013)
Główny wykonawca – Department of Health of the Government of Catalonia, Hiszpania

Cele projektu:

  • Zachęcanie pracowników do zmiany zachowań w celu poprawy stanu zdrowia.
  • Informowanie pracodawców o sposobach wspierania pracowników w prowadzeniu zdrowego stylu życia w miejscu pracy i poza nią.
  • Rozwijanie efektywnych metod angażujących miejsca pracy oraz kadrę kierowniczą do wprowadzenia zmian systemowych mających na celu doprowadzenie do bezpieczniejszego stylu konsumpcji alkoholu w populacji osób pracujących.

Produkty projektu dostępne online:
Wskazówki do realizacji programów pracowniczych dotyczących problemów alkoholowych w środowisku pracy

Kluczowe wyniki, wnioski i zalecenia dotyczące polityki rozwiązywania problemów alkoholowych w miejscu pracy

Materiały promocyjno-informacyjne
Folder informacyjny na temat idei projektu ang.

Folder informacyjny na temat idei projektu pl.

Broszura informacyjna na temat projektu ang.

Broszura na temat założeń projektu ang.

Informacja na temat zjawiska picia alkoholu ang.

Prezentacja multimedialna na temat przebiegu projektu ang.

Notatka prasowa, listopad 2013 ang.

Notatka prasowa, grudzień 2013 ang.

Newsletter, styczeń 2012 ang.

Newsletter, lipiec 2012 ang.

Strona internetowa: www.eurocare.orgwww.projektewa.eu