Rozwijanie struktur dla upowszechniania wzorów dobrej praktyki w obszarze promocji zdrowia w miejscu pracy w krajach przystępujących i kandydujących do UE (Dragon Fly)

Development Of Structures For Dissemination Of Good Practice In The Field Of Workplace Health Promotion In The Acceding And The Applicant Countries (Dragon Fly)
Źródło finansowania – Program: Zdrowie Publiczne (2005-2006)
Główny wykonawca – Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medyny Pracy im. prof. J. Nofera, Polska

Cele projektu:

  • Włączenie nowych państw członkowskich oraz kandydujących do UE do mechanizmów współpracy w obszarze promocji zdrowia w miejscu pracy, w ramach Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (ENWHP), a tym samym zmniejszenie zróżnicowania w dostępie do zdrowia w miejscu pracy między starymi i nowymi państwami członkowskimi.
  • Ustanowienie Narodowych Biur Kontaktowych ENWHP w 7 państwach członkowskich i kandydujących.
  • Analiza bieżącej sytuacji w zakresie polityki, strategii i działań praktycznych w obszarze promocji zdrowia w miejscu pracy w 12 nowych państwach członkowskich i kandydujących.
  • Doskonalenie sposobów upowszechniania promocji zdrowia w miejscu pracy w kandydujących i nowych państwach członkowskich UE poprzez korzystanie z doświadczeń wcześniejszych inicjatyw Europejskiej Sieci oraz rozwijanie i wspieranie odpowiedniej infrastruktury dla tego celu.

Produkty projektu dostępne online:
Workplace Health Promotion in Enlarging Europe

Materiały promocyjno-informacyjne
Prezentacje multimedialne z międzynarodowego sympozjum podsumowującego projekt

Skip to content