Rozwijanie struktur dla upowszechniania wzorów dobrej praktyki w obszarze promocji zdrowia w miejscu pracy w krajach przystępujących i kandydujących do UE

Development Of Structures For Dissemination Of Good Practice In The Field Of Workplace Health Promotion In The Acceding And The Applicant Countries (Dragon Fly)
Źródło finansowania – Program: Zdrowie Publiczne (2005-2006)
Główny wykonawca – Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medyny Pracy im. prof. J. Nofera, Polska

Cele projektu:

  • Włączenie nowych państw członkowskich oraz kandydujących do UE do mechanizmów współpracy w obszarze promocji zdrowia w miejscu pracy, w ramach Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (ENWHP), a tym samym zmniejszenie zróżnicowania w dostępie do zdrowia w miejscu pracy między starymi i nowymi państwami członkowskimi.
  • Ustanowienie Narodowych Biur Kontaktowych ENWHP w 7 państwach członkowskich i kandydujących.
  • Analiza bieżącej sytuacji w zakresie polityki, strategii i działań praktycznych w obszarze promocji zdrowia w miejscu pracy w 12 nowych państwach członkowskich i kandydujących.
  • Doskonalenie sposobów upowszechniania promocji zdrowia w miejscu pracy w kandydujących i nowych państwach członkowskich UE poprzez korzystanie z doświadczeń wcześniejszych inicjatyw Europejskiej Sieci oraz rozwijanie i wspieranie odpowiedniej infrastruktury dla tego celu.

Produkty projektu dostępne online:
Workplace Health Promotion in Enlarging Europe

Materiały promocyjno-informacyjne
Prezentacje multimedialne z międzynarodowego sympozjum podsumowującego projekt