Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy

Źródło finansowania – Narodowy Program Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia (2016-2020)
Główny wykonawca – Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytut Medycyny Pracy im. prof. Nofera, Polska

Cele projektu:

  • Rozwój motywacji i kompetencji pracodawców, kadry menedżerskiej zakładów pracy, reprezentantów organizacji pracowniczych oraz profesjonalistów służby medycyny pracy w zakresie implementacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy.
  • Podniesienie poziomu świadomości pracodawców, kadry menedżerskiej firm, reprezentantów organizacji pracowniczych i służby medycyny pracy (smp) na temat korzyści wynikających dla firm z realizacji zakładowych programów promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej personelu
  • Udoskonalenie kompetencji kadry menedżerskiej firm i profesjonalistów smp w zakresie metodyki przygotowania, animacji i oceny programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy, w tym wiedzy i umiejętności pomagającej im skutecznie zmieniać w prozdrowotnym kierunku postawy i zachowania pracowników.

Produkty projektu dostępne online:
Monografia
Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników

Materiały szkoleniowe dla pracodawców
Jak firma może pomóc pracownikom w zdrowym odżywianiu i utrzymaniu prawidłowej masy ciała
Jak zakład pracy może zadbać o kondycję fizyczną personelu
Korzyści dla firmy z wdrożenia programu promocji zdrowia
Zarządzanie zdrowiem w zakładach pracy

Videoklipy
Społeczne czynniki ryzyka nadwagi i otyłości oraz ich profilaktyka w zakładzie pracy
Praca zawodowa a nadwaga i otyłość pracowników

Strona internetowa: adres strony projektu z “pierwszej nogi”