Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy

Źródło finansowania – Narodowy Program Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia (2016-2020)
Główny wykonawca – Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytut Medycyny Pracy im. prof. Nofera, Polska

Cele projektu:

  • Rozwój motywacji i kompetencji pracodawców, kadry menedżerskiej zakładów pracy, reprezentantów organizacji pracowniczych oraz profesjonalistów służby medycyny pracy w zakresie implementacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy.
  • Podniesienie poziomu świadomości pracodawców, kadry menedżerskiej firm, reprezentantów organizacji pracowniczych i służby medycyny pracy (smp) na temat korzyści wynikających dla firm z realizacji zakładowych programów promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej personelu
  • Udoskonalenie kompetencji kadry menedżerskiej firm i profesjonalistów smp w zakresie metodyki przygotowania, animacji i oceny programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy, w tym wiedzy i umiejętności pomagającej im skutecznie zmieniać w prozdrowotnym kierunku postawy i zachowania pracowników.

Produkty projektu dostępne online:

  • Monografia

Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników

Kto wymaga szczególnej uwagi w promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej w firmach?

  • Materiały szkoleniowe dla pracodawców

Jak firma może pomóc pracownikom w zdrowym odżywianiu i utrzymaniu prawidłowej masy ciała
Jak zakład pracy może zadbać o kondycję fizyczną personelu

Korzyści dla firmy z wdrożenia programu promocji zdrowia

Zarządzanie zdrowiem w zakładach pracy

  • Videoklipy

Jak pomagamy firmom lepiej zarządzać zdrowiem personelu?Co to jest promocja zdrowia w pracy?
Korzyści z promocji zdrowia w pracy
Czynniki sukcesu promocji zdrowia w pracy
Podstawowe błędy w realizacji promocji zdrowia w firmie
Promocja zdrowia a przewaga konkurencyjna
Społeczne czynniki ryzyka nadwagi i otyłości oraz ich profilaktyka w zakładzie pracy

Praca zawodowa a nadwaga i otyłość pracowników
Dlaczego pracownikom trudno podejmować aktywność ruchową i zdrowo się odżywiać?
Co wywołuje niezadowolenie pracowników w działaniach prozdrowotnych ich firm?
Czy pracownicy oczekują od swoich firm działań na rzecz promocji zdrowia?
Co się pod tym kryje, gdy pracownik mówi, że zdrowo je?

Co się pod tym kryje, gdy pracownik mówi, że ćwiczy dla zdrowia?

  • Prezentacje z konferencji i konwersatoriów

Konferencje:

Zarządzanie zdrowiem w firmach: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się (2017)

Jak zarządzać aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem w firmach? Wnioski praktyczne z ogólnopolskiego badania pracowników? (2019)

Czy jest jeszcze miejsce na aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie w firmach? (2020)

Konwersatoria:

Czy promocja zdrowia w firmie zawsze przynosi korzyści i co może osłabić jej efekty? (2018)

Jak radzić sobie z niespójnościami w myśleniu pracowników na temat dbania o zdrowie? (2019)

Jak informować o działaniach prozdrowotnych firmy? (2019)

Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie – przemiany w ofertach usług dla firm w dobie Covid-19 (2020)

Firmy o swoich działaniach promujących zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną personelu w dobie Covid-19 (2020)

 

 

, Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Skip to content