Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy

Źródło finansowania – Narodowy Program Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia (2016-2020)
Główny wykonawca – Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytut Medycyny Pracy im. prof. Nofera, Polska

Cele projektu:

  • Rozwój motywacji i kompetencji pracodawców, kadry menedżerskiej zakładów pracy, reprezentantów organizacji pracowniczych oraz profesjonalistów służby medycyny pracy w zakresie implementacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy.
  • Podniesienie poziomu świadomości pracodawców, kadry menedżerskiej firm, reprezentantów organizacji pracowniczych i służby medycyny pracy (smp) na temat korzyści wynikających dla firm z realizacji zakładowych programów promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej personelu
  • Udoskonalenie kompetencji kadry menedżerskiej firm i profesjonalistów smp w zakresie metodyki przygotowania, animacji i oceny programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy, w tym wiedzy i umiejętności pomagającej im skutecznie zmieniać w prozdrowotnym kierunku postawy i zachowania pracowników.

Produkty projektu dostępne online:

  • Monografia

Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników

  • Materiały szkoleniowe dla pracodawców

Jak firma może pomóc pracownikom w zdrowym odżywianiu i utrzymaniu prawidłowej masy ciała
Jak zakład pracy może zadbać o kondycję fizyczną personelu

Korzyści dla firmy z wdrożenia programu promocji zdrowia

Zarządzanie zdrowiem w zakładach pracy

  • Videoklipy

Jak pomagamy firmom lepiej zarządzać zdrowiem personelu?
Co to jest promocja zdrowia w pracy?
Korzyści z promocji zdrowia w pracy
Czynniki sukcesu promocji zdrowia w pracy
Podstawowe błędy w realizacji promocji zdrowia w firmie
Promocja zdrowia a przewaga konkurencyjna
Społeczne czynniki ryzyka nadwagi i otyłości oraz ich profilaktyka w zakładzie pracy

Praca zawodowa a nadwaga i otyłość pracowników
Dlaczego pracownikom trudno podejmować aktywność ruchową i zdrowo się odżywiać?
Co wywołuje niezadowolenie pracowników w działaniach prozdrowotnych ich firm?
Czy pracownicy oczekują od swoich firm działań na rzecz promocji zdrowia?

  • Prezentacje z konferencji i konwersatoriów

Konferencja pt. „Zarządzanie zdrowiem w firmach: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się”  (2017), oraz Jak zarządzać aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem w firmach? Wnioski praktyczne z ogólnopolskiego badania pracowników?” (2019)

Konwersatoria – Czy promocja zdrowia w firmie zawsze przynosi korzyści i co może osłabić jej efekty? (2018); „Jak radzić sobie z niespójnościami w myśleniu pracowników na temat dbania o zdrowie?” (2019); „Jak informować o działaniach prozdrowotnych firmy?” (2019),„Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie – przemiany w ofertach usług dla firm w dobie Covid-19” (2020 r), Konwersatorium pt. „Firmy o swoich działaniach promujących zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną personelu w dobie Covid-19” (24.11.2020)

 

 

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.