Prezentacje z konferencji

  • Konferencja pt. „Zarządzanie zdrowiem w firmach: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się” (Łódź, 29 listopada 2017 r.)

Typowe błędy dotyczące organizacji i zarządzania zakładowym programem promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej oraz radzenie sobie z nimi, Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski

Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach promujących zdrowe odżywianie się i aktywność fizyczną, Piotr Plichta

Działania zakładów pracy w Polsce w sferze promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej personelu, Krzysztof Puchalski

Czy tylko edukacja. Sposoby wspierania prozdrowotnych zmian w odżywianiu się i aktywności fizycznej pracowników, Krzysztof Puchalski

Wyzwania związane z edukacją zdrowotną pracowników, Elżbieta Korzeniowska

Nadwaga i otyłość, niska aktywność fizyczna i błędy żywieniowe pracujących, Eliza Goszczyńska

Korzyści dla firm z promocji zdrowia, zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej, Eliza Goszczyńska

Program świadomego odżywiania w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma, Maciej Ciechanowski – Zakłady Farmaceutyczne Polpharma


  • Konwersatorium pt. „Czy promocja zdrowia w firmie zawsze przynosi korzyści i co może osłabiać jej efekty?” (Łódź, 30.08.2018 r.)

Jakie są dowody wskazujące na korzyści dla firmy wynikające z promowania zdrowia personelu?, Eliza Goszczyńska

Z jakich powodów firmy w Polsce angażują się w promocję zdrowia, w tym w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej personelu i jakich efektów oczekują?, Krzysztof Puchalski

Problem oceny korzyści jakie promocja zdrowia personelu przynosi firmie, Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski


  • Konferencja pt. „Jak zarządzać aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem w firmach? Wnioski praktyczne z ogólnopolskiego badania pracowników?” (Łódź, 27 czerwca 2019 r.)

Wprowadzenie – omówienie projektu i wyników badania dotyczącego zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej pracowników w Polsce, Elżbieta Korzeniowska

Holistyczne spojrzenie na problematykę nadmiernej masy ciała, Anna Brytek – Matera

Czy zdrowie i zdrowy styl życia są naprawdę ważne dla polskich pracowników?, Jacek Pyżalski

Dlaczego niezdrowy styl życia pracowników jest trudny do zmiany i na co zwrócić uwagę przy jego kształtowaniu?, Krzysztof Puchalski

Jak odmienne są potrzeby i oczekiwania zdrowotne różnych grup pracowników?, Elżbieta Korzeniowska

Czy firmy dobrze odpowiadają na oczekiwania pracowników dotyczące promocji zdrowia?, Eliza Goszczyńska

Coats Polska Sp. z o. o. – Journey to zero week 2019, Justyna Winer (Coats Polska Sp. z o. o.)

Bibliotekarzy aktywnych upadki i wzloty, czyli perypetie pewnej inicjatywy oddolnej, Iwona Bartczak, Katarzyna Salska-Kopeć (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi)

Formy aktywności fizycznej pracowników Zakładów Farmaceutycznych Polpharma oraz sposoby jej wsparcia, Maciej Ciechanowski (Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.)

Promocja zdrowia w firmie IT. Wyzwanie?, Krzysztof Kuźmiński (Lufthansa Systems Sp. z o.o.)

Program wellbeingowy w strukturach rozproszonych (Provident Polska S.A.), Beata Bardoni

 

Skip to content