O projekcie

Projekt „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy” jest finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Głównym celem projektu jest rozwój motywacji i kompetencji:

 • pracodawców,
 • osób zarządzających zdrowiem w firmie (w tym menedżerów, specjalistów ds. HR, BHP, CSR, PR, EB, benefitów pracowniczych),
 • specjalistów służby medycyny pracy,
 • reprezentantów organizacji pracowniczych (związków zawodowych),
  w zakresie wdrażania programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w przedsiębiorstwach.

w tym:
1. Upowszechnianie wiedzy o korzyściach dla firm wynikających z realizacji zakładowych programów promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej personelu.
2. Rozwój kompetencji w zakresie metodyki przygotowania, animacji i oceny programów prozdrowotnych.

Jakie są korzyści z uczestnictwa firmy w projekcie?
Udział w Projekcie nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami dla firmy i daje możliwość bezpłatnego:

 • skorzystania z konsultacji ekspertów Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, dotyczących doskonalenia działań wspierających aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie się personelu (termin do uzgodnienia z zainteresowaną firmą),
 • poznawania doświadczeń innych firm w Polsce, które promują zdrowie swoich pracowników (ich metody oddziaływań, osiągane korzyści, spotykane problemy i sposoby ich przezwyciężania, itp.),
 • udziału przedstawiciela firmy w konwersatoriach i konferencjach, które pozwolą doskonalić kompetencje w zarządzaniu programami prozdrowotnymi w firmie (dotyczące m.in. efektywnej diagnozy potrzeb i zasobów zdrowotnych firmy, oceny korzyści wynikających z promocji zdrowia, rozwijania motywacji pracowników),
 • promowania działań firmy wspierających aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie się pracowników, m.in. na stronach internetowych i Facebook`u Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, na krajowych i międzynarodowych konferencjach, w mediach etc. (zakres i formy do uzgodnienia),
 • dostępu do najnowszej wiedzy naukowej i eksperckiej przygotowanej i wybranej dla osób zarządzających programami prozdrowotnymi w firmie (w formie poradników, broszur, wideoklipów, raportów z badań).

Dotychczas w ramach projektu zrealizowano m.in. następujące działania:

Prezentacja prezentująca projekt
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy

 

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Skip to content