Oferta dla firm

W ramach projektu firma możne skorzystać z wielu działań służących doskonaleniu kompetencji osób zajmujących się organizacją działań prozdrowotnych dla personelu.  Oferowane aktywności służą wzbogacaniu wiedzy tychże osób w planowaniu, wdrażaniu i ewaluacji programu promującego aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie wśród personelu. Udział w nich jest dla firmy bezpłatny. Wszystkie przedsięwzięcia finansowanego są ze środków projektu.

Oferta dla firm
Oferta dla firm
Skip to content