Konsultacje

W ramach projektu firma może skorzystać z bezpłatnych konsultacji.

Czego dotyczą konsultacje? Planowania, doskonalenia działań, oceny przebiegu i efektów programów promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej dla pracowników.

Gdzie? W Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi lub w siedzibie Państwa firmy. Mogą się one także odbyć telefonicznie.

Kiedy? Staramy się dopasować do możliwości firmy. Zainteresowanych prosimy o przesłanie 3 dogodnych terminów spotkań. W ciągu kilku dni prześlemy informację zwrotną odnośnie proponowanych terminów.

Ile trwają? Konsultacje zwykle trwają 2-3 godziny.

Co nas wyróżnia? Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji wdrożeń programów promocji zdrowia w firmach, w prowadzeniu badań naukowych (m.in. nagroda WHO za wybitny wkład w badania w dziedzinie promocji zdrowia), realizacji kilkudziesięciu projektów (krajowych i międzynarodowych) oraz działalności szkoleniowej. Jesteśmy autorami uznanych międzynarodowych poradników i narzędzi oceny programów promocji zdrowia.

Jakie są korzyści dla firmy? Firma biorąca udział w konsultacjach ma możliwość m.in.:
poznać nowe skuteczne metody planowania i wdrażania działań prozdrowotnych, oceny ich przebiegu i efektów,

  • ograniczyć ryzyko niepowodzeń, jakie towarzyszy realizacji programów prozdrowotnych w firmie,
  • lepiej zintegrować działania prozdrowotne z kulturą organizacyjną, celami i strategiami rozwoju, wizerunkiem publicznym,
  • podnieść skuteczność realizowanych działań prozdrowotnych i zwiększyć osiągane z nich korzyści,
  • zracjonalizować niektóre koszty takich działań, uczynić je bardziej opłacalnymi,
  • zwiększyć zainteresowanie pracowników sprawami zdrowia i uczestnictwo w oferowanych działaniach,
  • doskonalić zarządzanie programem prozdrowotnym i kompetencje zespołu projektowego,
  • wypromować się jako pracodawca dbający o zdrowie personelu.

Na czym polegają?

Konsultacje składają się z kilku elementów:

Rozpoznanie – na początku poznajemy podstawowe informacje o firmie, prowadzonych działaniach prozdrowotnych, napotykanych trudnościach, oczekiwaniach itp. Takie rozpoznanie służy temu, by móc jak najlepiej dopasować wskazówki do potrzeb i możliwości firmy. Ze względu na różnorodność firm, nie ma jednej gotowej recepty na program prozdrowotny dla pracowników. Każdy program musi być „szyty na miarę”.

Rekomendacje – wskazujemy mocne i słabe strony podejmowanych inicjatyw, proponujemy sposoby udoskonalenia prowadzonych działań, wspólnie omawiamy możliwości i sposoby ich wdrożenia. Analizujemy także zgłaszane trudności i wyzwania, które pojawiły się w toku realizacji programu prozdrowotnego i poszukujemy możliwych rozwiązań.

Pisemne sprawozdanie – po spotkaniu przekazujemy pisemne podsumowanie wraz z rekomendacjami.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: tel. 42 6314 685, alicja.petrykowska@imp.lodz.pl lub o wypełninie zgłoszenia na konsultacje w formie formularza on-line.

Skip to content