Stworzenie Europejskiego Raportu nt. zdrowia w pracy oraz ustanowienie mechanizmów dla upowszechniania i współpracy w krajach wchodzących i kandydujących do UE (WORKHEALTH II)

Development of a European Work-Related Health Report and Establishment Of Mechanisms for Dissemination and Co-operation in the Acceding and Candidate Countries (WORKHEALTH II)
Źródło finansowania – Program: Zdrowie Publiczne (2005-2006)
Główny wykonawca – Bundesverband der Betriebskrankenkassen, Niemcy

Cele projektu:

  • Zwiększenie wiedzy na temat zdrowia w powiązaniu z pracą w Europie poprzez zebranie i analizę dostępnych danych opartych o odpowiednie wskaźniki wybrane w ramach projektu WORKHEALTH oraz poprzez zwiększenie możliwości użycia danych z obszaru ubezpieczeń społecznych w Europejskim systemie monitoringu zdrowotnego (z uwzględnieniem odpowiedniej interpretacji dostępnych danych w kontekście warunków społecznych i innych czynników specyficznych dla poszczególnych Państw Członkowskich UE).
  • Opracowanie rekomendacji dla wspierania procesu poszerzania UE w opisywanym obszarze.

Produkty projektu dostępne online:
Healthy Employees in Healthy Organisations. For sustainable social and economic development in Europe

Skip to content