Wzmocnienie kompetencji nisko wykształconych pracowników w zakresie ich wyborów zdrowotnych w kontekście zmian na rynku pracy (LEECH)

Strengthening transversal competences of low educated employees concerning their health choices in the context of changing labour market (LEECH)
Źródło finansowania – Education and culture, Lifelong Learning Programme (2008-2011)
Główny wykonawca – Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Polska

Cele projektu:

  • Opracowanie zaleceń dla edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, wynikających ze specyfiki potrzeb i możliwości pracowników o niskim poziomie wykształcenia.
  • Zwiększenie efektywności działań ukierunkowanych na zachęcenie osób o niskim statusie edukacyjnym do realizacji prozdrowotnego stylu życia poprawiającego ich stan zdrowia i aktywność zawodową.

Produkty projektu dostępne online:
Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie – wyzwania dla edukacji zdrowotnej, podręcznik

The low educated employees towards health – challenges for health education, manual

Notatka prasowa ang.

Notatka prasowa pl.

Oświadczenie dla polityków pl.

Oświadczenie dla prawodawców ang.

Program szkolenia. Wytyczne ang.

Oświadczenie dla polityków ang.

Skip to content