Ruszyły zapisy na konferencję “Co młodszych i starszych pracowników firm różni w sprawach zdrowia?” (11 grudnia)

Ruszyły zapisy na konferencję pt. “Co młodszych i starszych pracowników firm różni w sprawach zdrowia?”, która odbędzie się w formie online 11 grudnia (piątek), między godziną 11.00 a 13.30. Aby zapisać się na wydarzenie wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny, który jest dostępny na stronie pracanazdrowie-online.pl 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracodawców, menedżerów firm, specjalistów HR, CSR, BHP, EB i ochrony zdrowia pracujących, osoby zajmujące się promocją zdrowia i wellbeingiem w firmach, a także osoby ubiegające się o Certyfikat Menedżera Promocji Zdrowia w Pracy. Jak zawsze udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

TEMATYKA KONFERENCJI

Wiele firm doświadcza już wypadania wartościowych pracowników z rynku pracy, spowodowanego pogorszaniem się ich stanu zdrowia wraz z wiekiem. Poważne problemy zdrowotne dotyczą też coraz częściej młodych pracowników, prowadząc do wzrostu wskaźników absencji i prezentyzmu. Omówimy, w oparciu o wyniki badań naukowych, jaki jest stan zdrowia pracowników w różnym wieku, traktując to jako przesłankę do adekwatnych działań firm w obszarze zarządzania zdrowiem różnych pokoleń personelu. Obraz zdrowia ukażemy z rozmaitych perspektyw epidemiologicznej, psychologicznej i samych pracowników. Pokażemy, którzy pracownicy są zainteresowani rozszerzeniem badań profilaktycznych, a którzy się tego obawiają i dlaczego. Przedstawimy, jak pracownicy oceniają prozdrowotne działania realizowane w ich firmach. W związku z epidemią omówimy stosunek osób w różnym wieku do zagrożeń zdrowia wynikających z COVID-19. Przedstawimy także rozwiązania prawne ważne dla działań prozdrowotnych w firmach w obecnej sytuacji epidemicznej.

 

PROGRAM

11:00 – 11:10

Wstęp i przywitanie uczestników

11:10 – 11:25

Główne problemy zdrowotne oraz najważniejsze zagrożenia zdrowia ludności Polski w wieku aktywności zawodowej w świetle wyników badania GBD 2019

prof. Bogdan Wojtyniak
Z-ca Dyrektora ds. Analiz i Strategii w Zdrowiu Publicznym
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

11:25 – 11:40

Ocena i refleksja dotycząca kondycji psychicznej różnych generacji pracowników

Wojciech Eichelberger
Dyrektor Programowy
Członek Zarządu, Instytut Psychoimmunologii IPSI – Laboratorium Efektywności sp. z o. o.

11:40 – 11:55

Samoocena zdrowia pracowników

dr Eliza Goszczyńska
Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

11:55 – 12:15

Wręczenie Certyfikatów Menadżera Promocji Zdrowia laureatom tego tytułu z roku 2020

12:15 – 12:30

Postawy pracowników wobec badań profilaktycznych

dr Elżbieta Korzeniowska
Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

12:30 – 12:45

Jak pracownicy oceniają działania prozdrowotne w firmach?

dr Krzysztof Puchalski
Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

12:45 – 13:00

Postawy wobec COVID-19 oraz strategie zabezpieczania się przed zachorowaniem wśród młodszych i starszych pracowników firm. Badanie Zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Agnieszka Borowiec

13:00 – 13:15

Obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracowników – prawne aspekty zarządzania zdrowiem personelu w czasie COVID-19

13:15 – 13:30

Zakończenie konferencji

 

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Skip to content