Zarządzanie zdrowiem starszych pracowników w miejscu pracy (WHM-Ageing)

Workplace Health Management for Older Workers (WHM-Ageing)
Źródło finansowania – Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation, Lifelong Learning Programme (2007-2009)
Główny wykonawca – Belgijski Instytut Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (PREVENT), Belgia

Cele projektu:

  • Rozwinięcie umiejętności oraz wiedzy menadżerów HR z zakresu zarządzania zdrowiem, ze szczególnym uwzględnieniem starszych pracowników.
  • Stworzenie, przetestowanie oraz upowszechnienie programu szkolenia dla profesjonalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Produkty projektu dostępne online:

Materiały promocyjno-informacyjne:
Ageing at work, broszura informacyjna

Ageing at work, ulotka informacyjna

Strona internetowa: www.ageingatwork.eu

Skip to content