Zarządzanie zdrowiem w firmach: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się

W listopadzie 2017 roku odbyła się konferencja pt. „Zarządzanie zdrowiem w firmach: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się”.
Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli zakładów pracy, profesjonalistów HR, bhp, służby medycyny pracy oraz przedstawicieli innych organizacji zainteresowanych doskonaleniem jakości oddziaływań w zakresie promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Program konferencji

Prezentacje

Typowe błędy dotyczące organizacji i zarządzania zakładowym programem promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej oraz radzenie sobie z nimi, Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski

Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach promujących zdrowe odżywianie się i aktywność fizyczną, Piotr Plichta

Działania zakładów pracy w Polsce w sferze promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej personelu, Krzysztof Puchalski

Czy tylko edukacja. Sposoby wspierania prozdrowotnych zmian w odżywianiu się i aktywności fizycznej pracowników, Krzysztof Puchalski

Wyzwania związane z edukacją zdrowotną pracowników, Elżbieta Korzeniowska

Nadwaga i otyłość, niska aktywność fizyczna i błędy żywieniowe pracujących, Eliza Goszczyńska

Korzyści dla firm z promocji zdrowia, zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej, Eliza Goszczyńska

Program świadomego odżywiania w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma, Maciej Ciechanowski – Zakłady Farmaceutyczne Polpharma

Jakie są dowody wskazujące na korzyści dla firmy wynikające z promowania zdrowia personelu?, Eliza Goszczyńska
Z jakich powodów firmy w Polsce angażują się w promocję zdrowia, w tym w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej personelu i jakich efektów oczekują?, Krzysztof Puchalski
Problem oceny korzyści jakie promocja zdrowia personelu przynosi firmie, Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski

Fotorelacja

Skip to content