Zdobądź bezpłatny egzemplarz raportu!

Już w grudniu ukaże się nasz najnowszy raport, z niepublikowanymi dotąd pogłębionymi analizami z badań, na temat zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej pracowników. Znajdziecie w nich wiele interesujących danych, omówionych przez naszych ekspertów, które mogą być przydatne przy planowaniu i realizacji działań prozdrowotnych dla załogi firmy.

Raport będzie dostępny w wersji elektronicznej, ale mamy również limitowaną edycję w wersji papierowej! Zamów bezpłatnie egzemplarz na podany przez siebie adres (koszt wysyłki 0zł). Zainteresowanych prosimy o przesłanie swoich danych adresowych (imię i nazwisko, nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu, miasto, kod pocztowy) na adres: alicja.petrykowska@imp.lodz.pl Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.12.2020 r

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych – RODO (klauzula poniżej).

Przesłanie swoich danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Klauzula informacyjna – RODO

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, uprzejmie informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź.

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iod@imp.lodz.pl.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz dane adresowe w celu związanym z wysyłką raportu realizacją projektu w ramach, którego został on przygotowany (informowanie o podejmowanych inicjatywach oraz sprawozdania dla instytucji kontrolującej).

Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (tj. zapewnienie rozliczalności realizowanego projektu, czyli wykazania przez nas spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa a także przechowywanie danych do celów archiwalnych i kontrolnych).

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne), wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów statystycznych a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się Pani/Pan znalazł), przeniesienia oraz uzyskania kopii danych.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym w celu realizacji wysyłki raportu, zapewnienia obsługi administracyjnej projektu, jego realizacji i rozliczenia.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – nie będą  profilowane. Nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymania raportu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu a następnie zostaną zarchiwizowane  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z niniejszą informacją oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych. W sytuacji niezadowolenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skip to content