Promocja zdrowia

Promocja zdrowia to strategia działania na rzecz coraz lepszego zdrowia (podnoszenia jakości życia i ograniczania chorób) osób i społeczności. Aktywizuje do interesowania się sprawami zdrowia i prowadzenia zdrowego stylu życia, a także wspiera w takim postępowaniu. Wsparcie pochodzi głównie ze strony środowisk społecznych, w których przebiega codzienne życie obywateli.

Czytaj więcej...
Promocja zdrowia []

Promocja zdrowia

w miejscu pracy

Promocja zdrowia w pracy to wsparcie dla rozwoju ekonomicznego przedsiębiorstw, poprzez skoordynowane inwestycje w umacnianie zdrowia ich personelu. Jej ideę wyraża hasło: „zdrowy pracownik w zdrowej organizacji”. To także metoda osiągania celów polityki zdrowotnej państwa, w tym związanych z problemem starzenia się populacji.

Czytaj więcej...
Promocja zdrowia [w miejscu pracy]

Publikacje

Pracownicy Centrum opracowują artykuły, które publikowane są na łamach renomowanych czasopism naukowych i w monografiach podejmujących temat zdrowia publicznego i promocji zdrowia.

Czytaj więcej...
Publikacje []

Projekty

Centrum realizuje krajowe i międzynarodowe projekty badawcze oraz wdrożeniowe, dotyczące zdrowia i stylu życia pracujących. W 2009 r. za swoje badania otrzymało nagrodę Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ufundowaną przez Państwo Kuwejt.

Czytaj więcej...
Projekty []

Oferta dla firm

Zapraszamy do kontaktu pracodawców, którzy zainteresowani są osiągnięciem tych celów. Inwestycje w zdrowie personelu przynoszą firmom oszczędności kapitałowe, poprawiają jakość zasobów ludzkich i relacji społecznych, wspierają dobry publiczny wizerunek firmy oraz identyfikację pracowników z organizacją.

Czytaj więcej...
Oferta dla firm []

O nas

Jesteśmy czołowym w kraju ośrodkiem badawczo-wdrożeniowym zajmującym się upowszechnianiem koncepcji promocji zdrowia w sferze pracy, badaniem uwarunkowań przebiegu i efektów tego procesu oraz konsultowaniem i wdrażaniem zakładowych programów prozdrowotnych. Funkcjonujemy od 1 grudnia 1996 r. w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra hab. med. J. Nofera w Łodzi.

Czytaj więcej...
O nas []

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Z wielką przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Zdrowia podpisało umowę na kontynuację projektu pt. „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy”.

Udział w Projekcie nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami dla firmy. W bieżącym roku daje możliwość bezpłatnego:

-  skorzystania z konsultacji ekspertów Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, dotyczących doskonalenia działań wspierających aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie się personelu (termin do uzgodnienia z zainteresowaną firmą),

-  poznawania doświadczeń innych firm w Polsce, które promują zdrowie swoich pracowników (ich metody oddziaływań, osiągane korzyści, spotykane problemy i sposoby ich przezwyciężania, itp.),

-  udziału przedstawiciela firmy w konwersatorium, które pozwoli doskonalić kompetencje w zarządzaniu programami prozdrowotnymi w firmie (dotyczące m.in. efektywnej diagnozy potrzeb i zasobów zdrowotnych firmy, oceny korzyści wynikających z promocji zdrowia, rozwijania motywacji pracowników); orientacyjny termin pierwszego spotkania: koniec sierpnia br.,

-  promowania działań  firmy wspierających aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie się pracowników, m.in. na stronach internetowych i Facebook`u Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, na krajowych i międzynarodowych konferencjach, w mediach etc. (zakres i formy do uzgodnienia)

-  dostępu do najnowszej wiedzy naukowej i eksperckiej przygotowanej i wybranej dla osób zarządzających programami prozdrowotnymi w firmie.

Dodatkowo jego ramach zaplanowano realizację w 2018r. m.in. następujących działań:

- prowadzenie akademii kompetencji menadżerów promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej w firmach w postaci konwersatorium oraz videoclipów poświęconych tej problematyce,

- realizację ogólnopolskiego badania na reprezentatywnej próbie, na temat odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników.

Mamy nadzieję na równie owocną i inspirującą współpracę w tej edycji Projektu. Serdecznie zapraszamy do udziału w realizowanych działaniach.

Formularz zgłoszeniowy NPZ 2018

Formularz prosimy przesyłać na adres: kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: tel. 42 6314 685.

Więcej informacji na temat projektu, dotychczas zrealizowanych działaniach oraz materiały szkoleniowego opracowane w jego ramach znajdują się TUTAJ.

Przeciwdziałanie nadużywaniu leków

Przeciwdziałanie nadużywaniu leków

W publikacji tej znajdują się m.in. odpowiedzi na następujące pytania: Czy uspokajające leki ziołowe mogą szkodzić? Co warto wiedzieć o leku, zanim się go weźmie? Czy leki przeciwbólowe zawsze służą zdrowiu? Przeciwdziałanie nadużywaniu leków

Spożywanie alkoholu w czasie ciąży

Spożywanie alkoholu w czasie ciąży

W publikacji tej znajdują się m.in. odpowiedzi na następujące pytania: Czy znana jest ilość alkoholu, która może wypić kobieta w ciąży bez szkody dla dziecka? Co to jest FAS? W jaki sposób wychowuje się dziecko z FAS? Spożywanie alkoholu w czasie ciąży

Spożywanie alkoholu

Spożywanie alkoholu

W publikacji tej znajdują się m.in. odpowiedzi na następujące pytania: Jak działa paracetamol popity alkoholem? Jak długo po wypiciu piwa alkohol utrzymuje się we krwi? Jak sprawdzić, czy picie wymyka się spod kontroli? Spożywanie alkoholu

Palenie papierosów

Palenie papierosów

W publikacji tej znajdują się m.in. odpowiedzi na następujące pytania: Czy od palenia papierosów traci się słuch? Czy niepalący mają zdrowsze dzieci? Czy papierosy „light” są mniej szkodliwe dla zdrowia? Czy każdy, kto przestał palić musi przytyć? Palenie papierosów

Metody rzucania palenia

Metody rzucania palenia

W publikacji tej znajdują się m.in. odpowiedzi na następujące pytania: Czy istnieje jedna skuteczna metoda rzucenia palenia? Czy po wielu nieudanych próbach można jeszcze rzucić palenie? Co zrobić, by rzucając palenie, nie przytyć? Metody rzucania palenia

Zażywanie narkotyków

Zażywanie narkotyków

W publikacji tej znajdują się m.in. odpowiedzi na następujące pytania: Jak działają narkotyki? Czy wiadomo co zawierają dopalacze? Co grozi za wykonywanie pracy pod wpływem narkotyków lub dopalaczy? Zażywanie narkotyków

Interakcje dymu tytoniowego z innymi substancjami

Interakcje dymu tytoniowego z innymi substancjami

W publikacji tej poruszane są m.in. następujące tematy: Interakcje leków z dymem tytoniowym Wpływ palenia tytoniu na działanie leków Interakcje dymu tytoniowego z innymi substancjami

Zarządzanie problemem konsumpcji tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych w firmie. Poradnik dla pracodawców

Zarządzanie problemem konsumpcji tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych w firmie. Poradnik dla pracodawców

Poradnik adresowany jest do firm szukających wiedzy dla lepszego zarządzania zdrowiem personelu. Przeznaczony jest dla pracodawców i menedżerów, którzy dostrzegają, że takie zjawiska jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu czy konsumpcja innych substancji psychoaktywnych może zakłócać funkcjonowanie ich firmy. Adresowany jest do kadry, która chce skutecznie rozwiązać wynikające z tego problemy i dzięki ...

Promocja zdrowia psychicznego w  placówce edukacyjnej. Podręcznik

Promocja zdrowia psychicznego w placówce edukacyjnej. Podręcznik

Podręcznik ten opracowany został w ramach projektu Mental Health Promotion Hadbooks. Celem podręcznika jest wsparcie organizatorów działań prozdrowotnych w szkołach we wdrażaniu interwencji służących promocji zdrowia psychicznego uczniów. Zawiera on charakterystykę przykładowych problemów z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, opis narzędzi do realizacji zajęć podejmujących tę problematykę oraz opis kolejnych kroków, ...

Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP). Podręcznik

Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP). Podręcznik

Nadmierny stres zawodowy pedagogów oraz skutki do jakich on prowadzi stanowią poważny problem dla teorii oraz praktyki pedagogicznej i podejmowany jest często w dyskursie naukowym. Wyzwaniem jest przygotowanie działań mających na celu przeciwdziałanie problemom związanym z występowaniem obciążeń zawodowych. Ich przygotowanie stanowić powinno odpowiedź na potrzeby tej grupy zawodowej. Tymczasem ...

Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

Książka ta, wydana pod redakcją dr. Piotra Plichty i dr. hab. Jacka Pyżalskiego zawiera 12 artykułów dotyczących problemu wychowania i kształcenia młodych ludzi w cyfrowym świecie. Publikacja ta przybliża specyfikę korzystania z nowych mediów przez dzieci i młodzież, a także prezentuje praktyczne rozwiązania, przykłady dobrej praktyki i wskazówki umożliwiające profesjonalistom włączenie ...

Nauczyciele – uczniowie: dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie

Nauczyciele - uczniowie: dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie

Publikacja podejmuje problem dyscypliny w szkole, który jest często przedmiotem dyskusji i wzbudza wiele emocji. Autor w publikacji przedstawia wiedzę na temat dyscypliny oraz prezentuje wyniki badań – zarówno zrealizowanych w Polsce, jak i zagranicą. Opisane badania dotyczące problematyki dyscypliny zaprezentowane są z punktu widzenia nauczycieli i uczniów. Publikacja dostępna jest ...

Cyberbullying – zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie

Cyberbullying - zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie

Książka ta, wydana pod redakcją dr. Jacka Pyżalskiego ma charakter teoretyczno-empiryczny i dotyczy zjawiska, które na te chwilę stanowi istotny problem oraz wyzwanie dla nauczycieli, rodziców, pedagogów w kontekście podejmowanych działań edukacyjnych, profilaktycznych i interwencyjnych. W publikacji tej znalazły się artykuły badaczy i praktyków zajmujących się problemem agresji elektronicznej wśród ...

Program radzenia sobie ze stresem

Program radzenia sobie ze stresem

Ten mini-poradnik w sposób przyjazny dla Czytelnika przedstawia – krok po kroku – zasady przygotowania i realizacji programów radzenia sobie ze stresem  w zakładzie pracy, jak też pomysły na skuteczne działania w tym zakresie. Adresowany jest do wszystkich, którzy planują podjąć się roli lidera/animatora takich działań. Program radzenia ...

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży

Książka ta, autorstwa dr. Jacka Pyżalskiego, dotyczy zjawiska agresji realizowanej przez młodych ludzi za pomocą nowych mediów, czyli telefonów komórkowych i internetu. W publikacji tej oprócz pogłębionych rozważań teoretycznych dotyczących nowych mediów, funkcjonowania młodych ludzi w świecie online oraz zjawiska agresji elektronicznej i cyberbullyingu ...

Workplace Health Promotion in Enlarging Europe

Workplace Health Promotion in Enlarging Europe

Książka omawia pojmowanie promocji zdrowia pracujących, jakie przyjęte zostało w Zjednoczonej Europie. Ukazuje, jak przebiega adaptacja tego stanowiska w wybranych krajach, m.in. w Polsce, a także jakie są bariery i czynniki sprzyjające temu procesowi (publikacja w jęz. angielskim).

Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży

Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży

Tematem książki jest coraz bardziej powszechna dziś agresja elektroniczna. W publikacji omówione są zagadnienia nowych mediów, a także dysfunkcjonalnego korzystaniu z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, którego jednym z przejawów jest agresja elektroniczna (cyberbullying), realizowana za pośrednictwem zarówno internetu, jaki i telefonów komórkowych. W książce przedstawiono wiele przykładów obrazujących zjawisko oraz ...

Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem

Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem

Niniejsza książka, oparta na wynikach aktualnych reprezentatywnych badań na dużej próbie nauczycieli, opisuje, jak postrzegają oni pozytywne i negatywne czynniki występujące w ich miejscu pracy. W publikacji podjęto dyskusję na temat związków między warunkami pracy nauczyciela a relacją nauczyciel – uczeń. Autorom zależało, aby głównymi odbiorcami książki były osoby zajmujące się ...

Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie – wyzwania dla edukacji zdrowotnej

Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie - wyzwania dla edukacji zdrowotnej

Książka omawia, dlaczego niskie wykształcenie pracowników niekorzystnie oddziałuje na potencjał ich zdrowia, w tym na ich styl życia związany ze zdrowiem. Przedstawia, od czego zależą zachowania wchodzące w zakres tego stylu życia oraz w jaki sposób można je skutecznie kształtować poprzez edukację zdrowotną i promocję zdrowia w zakładach pracy. Ukazuje ...

The low educated employees towards health – challenges for health education

The low educated employees towards health - challenges for health education

Książka ta jest angielską wersją publikacji zatytułowanej „Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie – wyzwania dla edukacji zdrowotnej.” The low educated employees towards health – challenges for health education

Zdrowie w świadomości społecznej

Zdrowie w świadomości społecznej

Książka przybliża pojęcie świadomości zdrowotnej (oraz innych związanych z nią pojęć: zdrowia, świadomości społecznej, potocznej). Przedstawia ustalenia wielu badań polskiego społeczeństwa, dotyczących głównie: wartości zdrowia, przekonań na temat uwarunkowań stanu zdrowia, kryteriów branych pod uwagę w jego ocenie. Pokazuje mechanizmy potocznego myślenia o zdrowiu oraz proponuje model pozwalający opisać dynamikę ...

Zachowania i świadomość zdrowotna w sferze pracy

Zachowania i świadomość zdrowotna w sferze pracy

W oparciu o wyniki wielu zgromadzonych badań, książka przedstawia ustalenia na temat świadomości oraz zachowań pracowników w Polsce, dotyczących ochrony zdrowia przed zagrożeniami ze strony wykonywanej pracy i jej środowiska, a także możliwości wzmacniania zdrowia w pracy. Omawia zawiłe sposoby potocznego myślenia o zdrowiu i pracy oraz ich relacje do ...

Promocja zdrowia w miejscu pracy. Wybrane programy

Promocja zdrowia w miejscu pracy. Wybrane programy

Omawia zarówno ogólne zasady wdrażania programów promocji zdrowia w firmach, jak też kwestie dotyczące kształtowania w zakładach pracy szczegółowo określonych zachowań, jak palenie tytoniu, aktywność fizyczna, picie alkoholu, kontrola stresu. Książka jest rozwinięciem zagadnień praktycznych przedstawionych w podręczniku A. Gniazdowskiego „Promocja zdrowia w miejscu pracy”. Promocja zdrowia w miejscu pracy. Wybrane programy

WHP Training

WHP Training

Jest to podręcznik zarządzania programami prozdrowotnymi w przedsiębiorstwach, przygotowany przez międzynarodowy zespół specjalistów Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Pracy (publikacja w jęz. angielskim)

Promocja zdrowia w miejscu pracy. Teoria i zagadnienia praktyczne

Promocja zdrowia w miejscu pracy. Teoria i zagadnienia praktyczne

Jest to pierwszy w Polsce podręcznik promocji zdrowia w pracy. Syntetycznie przedstawia zarówno teorię tej dziedziny, jak zagadnienia wdrażania programów prozdrowotnych w zakładach pracy. Adresowany jest głównie do profesjonalistów zarządzania zasobami ludzkimi oraz medycyny pracy. Promocja zdrowia w miejscu pracy. Teoria i zagadnienia praktyczne.

Program zdrowego odżywiania się

Program zdrowego odżywiania się

Ten mini-poradnik w sposób przyjazny dla Czytelnika przedstawia – krok po kroku – zasady przygotowania i realizacji programów zdrowego odżywiania się w zakładzie pracy, jak też pomysły na skuteczne działania w tym zakresie. Adresowany jest do wszystkich, którzy planują podjąć się roli lidera/animatora takich działań. Program zdrowego odżywiania się

Program uwolnienia od dymu tytoniowego

Program uwolnienia od dymu tytoniowego

Ten mini-poradnik w sposób przyjazny dla Czytelnika przedstawia – krok po kroku – zasady przygotowania i realizacji programów dotyczących zarządzania problemem palenia tytoniu w zakładzie pracy, jak też pomysły na skuteczne działania w tym zakresie. Adresowany jest do wszystkich, którzy planują podjąć się roli lidera/animatora takich działań. Program uwolnienia od dymu ...

Program przyjaznego zdrowiu środowiska pracy

Program przyjaznego zdrowiu środowiska pracy

Ten mini-poradnik przedstawia zasady przygotowania i realizacji programów mających na celu uczynienie środowiska pracy bardziej korzystnym dla zdrowia i samopoczucia zatrudnionego personelu. Podsuwa też pomysły na skuteczne działania w tym zakresie. Adresowany jest do wszystkich, którzy planują podjąć się roli lidera/animatora takich działań. Program przyjaznego zdrowiu środowiska pracy

Program interwencji medycznych

Program interwencji medycznych

Ten mini-poradnik przedstawia – krok po kroku – zasady przygotowania i realizacji programów prozdrowotnych w zakładzie pracy, w których rolę lidera pełni profesjonalista medycyny pracy. Pokazuje, jak można tradycyjne działania profilaktyki medycznej uczynić bardziej akceptowanymi i przyjaznymi dla pracowników, co zwiększa poziom uczestnictwa podopiecznych i skuteczność interwencji. Programy interwencji medycznych

Promocja zdrowia w miejscu pracy. Informator dla pracodawców i menadżerów

Promocja zdrowia w miejscu pracy. Informator dla pracodawców i menadżerów

Informator, adresowany do pracodawców i menedżerów zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawia korzyści, jakie uzyskuje przedsiębiorstwo dbające o zdrowie swoich pracowników w większym stopniu, niż wymagają tego przepisy prawa pracy.

Kształtowanie zachowań pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Kształtowanie zachowań pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Książka omawia możliwości wywierania wpływu na zachowania pracowników dotyczące przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresowana jest głównie do profesjonalistów bhp, zarządzania zasobami ludzkimi oraz medycyny pracy. Kształtowanie zachowań pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Aktywność zdrowotna a świadomość potoczna

Aktywność zdrowotna a świadomość potoczna

Książka omawia zróżnicowanie i psychospołeczne uwarunkowania zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego. Prezentuje wyniki badania ankietowego (N=1984) oraz ustalenia z 96 wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych w dwóch odmiennych grupach osób – nazwanych liderami troski o zdrowie (aktywnymi) oraz outsiderami (pasywnymi). Poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektórzy ludzie angażują się w działania sprzyjające ich ...


do góry