Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Funkcjonujemy od 1 grudnia 1996 r. w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra hab. med. J. Nofera w Łodzi. Od 2001 r. jesteśmy członkiem Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy i wyłącznym reprezentantem Sieci w naszym kraju jako tzw. Narodowe Biuro Kontaktowe.
Dowiedz się więcej

Obszary wsparcia

Usługi

Absencja chorobowa

Usługi

Nieefektywna obecność w pracy (prezentyzm)

Usługi

Zarządzanie stresem

Usługi

Przemęczenie

Usługi

Starzenie się personelu

Usługi

Choroby cywilizacyjne

Usługi

Dolegliwości bólowe

Usługi

Samopoczucie (wellbeing) w pracy

O nas

Jesteśmy czołowym w kraju ośrodkiem badawczo-wdrożeniowym zajmującym się upowszechnianiem koncepcji promocji zdrowia w sferze pracy, badaniem uwarunkowań przebiegu i efektów tego procesu oraz konsultowaniem i wdrażaniem zakładowych programów prozdrowotnych. Tworzymy interdyscyplinarny zespół, w którego skład wchodzą socjologowie, pedagodzy oraz specjalista zdrowia publicznego.
Więcej o nas

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością oraz ofertą Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Nasi eksperci łączą działalność naukową (m.in. prowadzą badania naukowe, opracowują podręczniki, uczestniczą w międzynarodowych projektach, wykładają w uczelniach wyższych) z wieloletnią współpracą z firmami na teranie całego kraju. Wspierają menedżerów poprzez konsulting bazujący na bogatym doświadczeniu praktycznym i najbardziej aktualnej wiedzy naukowej, tworzą dla firm polityki, strategie i programy działań prozdrowotnych. Obszary działalności doradczej oscylują wokół takich tematów jak: inwestycje pracodawcy w zdrowie personelu, zarządzanie zdrowiem w organizacji, diagnoza potrzeb zdrowotnych firmy, ocena korzyści z inwestowania w zdrowie, promocja zdrowego stylu życia, aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się pracowników, profilaktyka chorób cywilizacyjnych, nadwaga i otyłość, problemy używania substancji psychoaktywnych, zarządzanie stresem, starzenie się personelu, absencja chorobowa, prezentyzm, wellbeing i wellness, komunikowanie o zdrowiu, ewaluacja promocji zdrowia.

Skip to content