Wielkość czcionki:

Rozwoj_Logo

W ramach Projektu pt.„Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy” opracowaliśmy materiały szkoleniowe dla pracodawców. W ciągu ostatnich kilku dni zostały one rozdystrybuowane wśród różnych grup adresatów.

Materiały w wersji elektronicznej są dostępne są TUTAJ.


do góry