Wielkość czcionki:

youtubelogo

W ramach projektu pt.”Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy” przygotowaliśmy dwa filmy szkoleniowe dotyczące problemu nadwagi i otyłości.

Zapraszamy do wizyty na naszym kanale na YouTube!

Społeczne czynniki ryzyka nadwagi i otyłości oraz ich profilaktyka w zakładzie pracy

Praca zawodowa a nadwaga i otyłość pracowników


do góry