Wielkość czcionki:

npz logo

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm (specjalistów ds. HR, PR, BHP, CSR i wszystkich innych, którzy zajmują się planowaniem, organizacją czy realizacją działań prozdrowotnych dla pracowników) do udziału w bezpłatnych konsultacjach. Są one finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: 42 6314 685, kami@imp.lodz.pl.

Konsultacje pozwolą m.in.:
- poznać nowe skuteczne metody planowania i wdrażania działań prozdrowotnych, oceny ich przebiegu i efektów,
- uniknąć wielu potencjalnych niepowodzeń, jakie często towarzyszą realizacji programów prozdrowotnych w pracy,
- lepiej zintegrować swoje działania prozdrowotne z kulturą organizacyjną, celami i strategiami rozwoju, wizerunkiem publicznym,
- podnieść skuteczność realizowanych działań prozdrowotnych i zwiększyć osiągane z nich korzyści,
- zracjonalizować niektóre koszty takich działań, uczynić je bardziej opłacalnymi,
- dostosować realizowane działania do potrzeb i oczekiwań personelu oraz zwiększyć poziom uczestnictwa i zainteresowanie pracowników sprawami zdrowia,
- doskonalić zarządzanie programem prozdrowotnym i kompetencje zespołu projektowego.


do góry