Wielkość czcionki:

projekt2

Znane są już nam daty i miejsca szkoleń organizowanych w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera.

Szkolenia te organizowane  są dla przedstawicieli Firm, które zgłosiły wolę uczestniczenia w programie i zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Spotkania odbędą się w:

  1. Gdańsku – 25 września 2013 r.
  2. Katowicach – 16 października 2013 r.
  3. Poznaniu – 30 października 2013 r.
  4. Warszawie – 13 listopada 2013 r.
  5. Łodzi – 27 listopada 2013 r.

Tematem szkoleń będą kwestie dotyczące przygotowania, realizacji i ewaluacji programu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez pracowników, dedykowanego do wdrożenia w zakładzie pracy.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Dofinansowanie Projektu w 15%, w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN), stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.