Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy

Idea Certyfikatu

Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kompetencji z zakresu zarządzania programami promocji zdrowia w pracy. Promocja zdrowia w pracy jest strategią działania, którą opisuje hasło „zdrowy pracownik w zdrowej organizacji”. Obejmuje nie tylko aktywności wymagane od pracodawcy na mocy prawa, ale głównie te, które wykraczają poza obligacje do ochrony zdrowia w miejscu pracy. Jej celem jest utrzymanie, a nawet wzmacnianie zdrowia personelu tak, by pracownicy zachowywali i rozwijali swoją zdolność do pracy (rzadziej i krócej chorowali, byli sprawni fizycznie i psychicznie, dobrze radzili sobie ze stresem itp.), a dzięki temu firma lepiej osiągała swoje cele. Promocja zdrowia w firmie integruje działania podejmowane na rzecz prozdrowotnych przekształceń w materialnym środowisku i organizacji pracy, dostarczanie pracownikom usług w zakresie opieki medycznej oraz wspieranie prozdrowotnych stylów życia personelu.

Zasady uzyskiwania certyfikatu

Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia przyznawany jest przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Certyfikat posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny, złoty.

 • Poziom brązowy. Może go otrzymać osoba, która:
  – posiada przynajmniej roczne doświadczenie w realizacji działań z zakresu promocji zdrowia w zakładzie pracy
  – posiada rekomendację firmy, w której realizuje/realizowała działania w obszarze promocji zdrowia, poświadczającą ich pozytywną ocenę
  – uczestniczyła przynajmniej w trzech konferencjach lub konwersatoriach/seminariach (stacjonarnych lub on-line) dotyczących zarządzania projektami prozdrowotnymi w zakładach pracy, organizowanych przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
  – uczestniczyła w analizie jakości działań dotyczących promocji zdrowia w swoim zakładzie pracy podczas konsultacji z ekspertami Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
  – przesłała do Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Deklarację spełnienia wymagań dotyczących brązowego Certyfikatu Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy
  – złożyła deklarację przystąpienia do Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy

Osoby ubiegające się o przyznanie brązowego certyfikatu proszone są o przekazanie poniższego formularza do Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Certyfikat zostanie przyznany po jego weryfikacji w oparciu o archiwizowaną dokumentację Centrum.

 

 • Poziom srebrny. Może go otrzymać osoba, która:
  – posiada brązowy Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy
  – posiada przynajmniej roczne doświadczenie w realizacji działań z zakresu promocji zdrowia w zakładzie pracy
  – od czasu uzyskania brązowego certyfikatu uczestniczyła przynajmniej w trzech konferencjach lub konwersatoriach/seminariach (stacjonarnych lub on-line) dotyczących zarządzania projektami prozdrowotnymi w zakładach pracy, organizowanych przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
  – opracowała projekt doskonalenia programu promocji zdrowia w swojej firmie, pozytywnie oceniony przez zespół ekspertów Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
  – zaprezentowała swoje (swojej firmy) działania/doświadczenia dotyczące promocji zdrowia w zakładzie pracy na konferencji, seminarium, w publikacjach lub kanałach internetowych firmowanych przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
  – przesłała do Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Deklarację spełnienia wymagań dotyczących srebrnego Certyfikatu Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy
  – złożyła deklarację przystąpienia do Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy

Osoby ubiegające się o przyznanie srebrnego certyfikatu proszone są o kontakt z Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w celu ustalenia trybu przygotowania, przekazania i oceny opracowań dotyczących doskonalenia/ewaluacji zakładowych programów promocji zdrowia. Po uzyskaniu pozytywnej oceny tych opracowań proszone są o przekazanie do Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy poniższego formularza. Certyfikat zostanie przyznany po jego weryfikacji w oparciu o archiwizowaną dokumentację Centrum.

 

 • Poziom złoty. Może go otrzymać osoba, która:
  – posiada srebrny Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy
  – posiada przynajmniej roczne doświadczenie w realizacji działań z zakresu promocji zdrowia w zakładzie pracy
  – od czasu uzyskania srebrnego certyfikatu uczestniczyła przynajmniej w trzech konferencjach lub konwersatoriach/seminariach (stacjonarnych lub on-line) dotyczących zarządzania projektami prozdrowotnymi w zakładach pracy, organizowanych przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
  – ukończyła kurs „Zarządzanie projektami promocji zdrowia w zakładzie pracy”, organizowany przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
  – przeprowadziła ewaluację przebiegu i efektów wdrożenia promocji zdrowia w zakładzie pracy i przygotowała raport z ewaluacji, pozytywnie oceniony przez zespół ekspertów Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
  – przesłała do Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Deklarację spełnienia wymagań dotyczących złotego Certyfikatu Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy
  – złożyła deklarację przystąpienia do Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy

Osoby ubiegające się o przyznanie złotego certyfikatu proszone są o kontakt z Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w celu ustalenia trybu przygotowania, przekazania i oceny opracowań dotyczących doskonalenia/ewaluacji zakładowych programów promocji zdrowia. Po uzyskaniu pozytywnej oceny tych opracowań proszone są o przekazanie do Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy poniższego formularza. Certyfikat zostanie przyznany po jego weryfikacji w oparciu o archiwizowaną dokumentację Centrum.

 

Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy – oferta

Skip to content