Certyfikat menadżera

Idea:

Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kompetencji z zakresu zarządzania programami promocji zdrowia w pracy. Promocja zdrowia w pracy jest strategią działania, którą opisuje hasło „zdrowy pracownik w zdrowej organizacji”. Obejmuje nie tylko aktywności wymagane od pracodawcy na mocy prawa, ale głównie te, które wykraczają poza obligacje do ochrony zdrowia w miejscu pracy. Jej celem jest utrzymanie, a nawet wzmacnianie zdrowia personelu tak, by pracownicy zachowywali i rozwijali swoją zdolność do pracy (rzadziej i krócej chorowali, byli sprawni fizycznie i psychicznie, dobrze radzili sobie ze stresem itp.), a dzięki temu firma lepiej osiągała swoje cele. Promocja zdrowia w firmie integruje działania podejmowane na rzecz prozdrowotnych przekształceń w materialnym środowisku i organizacji pracy, dostarczanie pracownikom usług w zakresie opieki medycznej oraz wspieranie prozdrowotnych stylów życia personelu.