Raporty z badań

Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby
Pyżalski J., Korzeniowska E., Plichta P., Puchalski K., Knol-Michałowska K., Petrykowska A., Łódź 2016
Iwanowicz E., Wojtaszczyk P., Pyżalski J., Puchalski K., Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Polityki Zdrowotnej, Warszawa 2007
Iwanowicz E., Wojtaszczyk P., Łódź 2007
Pyżalski J., Iwanowicz E., Wojtaszczyk P., Urząd Miasta Łodzi – Wydział Zdrowia Publicznego, Łódź 2007
Iwanowicz E., Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2007