Raporty z badań

Eliza Goszczyńska, Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski
Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce
Łódź, 2018

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
Badanie jakościowe (metodą fokusową) potrzeb i oczekiwań dotyczących informacji na temat zakładowych programów promocji aktywnego i zdrowego starzenia się
Łódź, 2017

Pyżalski J., Korzeniowska E., Plichta P., Puchalski K., Knol-Michałowska K., Petrykowska A.
Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby
Łódź, 2016

Pyżalski J., Podgórska-Jachnik D. (red.)
Badanie potrzeb i satysfakcji z usług skierowanych do rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością
Łódź, 2015

Iwanowicz E.
Raport o stanie zdrowia poznaniaków z badania ankietowego w ramach projektu HEPRO – Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych
Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2007

Pyżalski J., Iwanowicz E., Wojtaszczyk P.
Raport z badania w ramach projektu „Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w regionie Morza Bałtyckiego/HEPRO”
Urząd Miasta Łodzi – Wydział Zdrowia Publicznego, Łódź 2007

Iwanowicz E., Wojtaszczyk P.
Profil zdrowia łodzian. Raport z badań projektu HEPRO przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi
Łódź, 2007

Iwanowicz E., Wojtaszczyk P., Pyżalski J., Puchalski K.
HEPRO – międzynarodowe narzędzie do opracowania profilu zdrowia społeczności lokalnej. Raport z analizy wyników badania ankietowego w m.st. Warszawa
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Polityki Zdrowotnej, Warszawa 2007