Ważne daty

Najważniejsze wydarzenia w działalności Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

1994

Powstanie Zakładu Promocji Zdrowia

1996

Przekształcenie Zakładu Promocji Zdrowia w Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

1997

Opracowanie przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy strategii wdrażania i rozwoju Sieci Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Polsce. Została ona przygotowana w ramach prac nad Projektem Banku Światowego TOR 1.1.1.7.

1998

Pierwsze ogólnopolskie badanie dotyczące diagnozy oraz uwarunkowań promocji zdrowia w średnich oraz dużych firmach w Polsce (realizowane przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy).

2000

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy rozpoczyna realizację projektu „Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego”.

2001

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy zostało członkiem Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy i Narodowym Biurem Kontaktowym tej sieci na terenie Polski. Od czasu przyjęcia Centrum aktywnie uczestniczy w opracowywaniu strategii Europejskiej Sieci, spotkaniach roboczych i programach międzynarodowych.

2006

Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP zapoznała się z efektami 10-letniej działalności Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, której działania zostały zainicjowane oraz koordynowane przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Na podstawie przedstawionych danych, Rada uznała promocję zdrowia za jedną z metod stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wskazała na konieczność wspierania dalszego rozwoju promocji zdrowia w miejscu pracy.

2008

Rozpoczęcie koordynacji międzynarodowego projektu realizowanego w 4 krajach europejskich pt. „Wzmocnienie kompetencji nisko wykształconych pracowników w zakresie ich wyborów zdrowotnych w kontekście zmian na rynku pracy” (LEECH).

2009

W uznaniu dorobku naukowego dotyczącego promocji zdrowia pracujących WHO przyznało zespołowi Centrum nagrodę za wybitny wkład w badania w dziedzinie promocji zdrowia, wręczoną na 62 sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia, które odbyło się 21 maja 2009 r. w Pałacu Narodów w Genewie.

2012

W ramach projektu pt.: „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” podjęto działania prozdrowotne w 211 firmach, które zatrudniały ok. 58 tys pracowników.

2013

Opublikowany został raport pt.: Ocena i zalecenia dotyczące wzmocnienia stanowiska i roli zarządczej Ministerstwa Zdrowia w działaniach związanych z poprawą promocji zdrowia w miejscu pracy w Polsce. Został on przygotowany w ramach współpracy między Ministerstwem Zdrowia a Europejskim Biurem Regionalnym WHO. W przygotowaniu raportu uczestniczyli między innymi członkowie Krajowego Centrum Promocji Zdrowia Miejscu Pracy IMP – Elżbieta Korzeniowska oraz Krzysztof Puchalski.

2014

Laureatką Nagrody im. Haliny Krahelskiej w XXI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” została m.in. Elżbieta Korzeniowska, kierownik Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.  Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy i przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy.

2014

Organizacja konkursu i przyznanie 35 firmom tytułu Lidera Działań na Rzecz Zdrowia Pracowników za działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Zdrowia.

2017

Piotr Plichta został nominowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Komitetu Zarządzającego, reprezentującego Polskę w Europejskim Programie Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST.  Najnowsza Akcja COST nosi tytuł „European Network for Problematic Usage of the Internet” (CA16207). Przez najbliższe lata Sieć ta będzie płaszczyzną współpracy badaczy zajmujących się analizowaniem uwarunkowań i konsekwencji problemowego używania internetu oraz opracowaniem i wdrażaniem rozwiązań profilaktycznych w tym zakresie.

2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Kapituła Konkursów Innowacyjnych, której przewodniczyła Konsul Wielkiej Brytanii doceniło wkład Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w edukację dorosłych w obszarze zdrowia przyznając certyfikat i tytuł „Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”. Nagroda została wręczona 14 czerwca 2019r. w czasie XXXIII PODSUMOWANIA RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI organizowanego w Pałacu Poznańskiego w Łodzi.

Skip to content