Wielkość czcionki:

O Instytucie Medycyny Pracy

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi istnieje od 1954r. Jest placówką naukowo-badawczą, zajmującą się szeroko pojętą medycyną pracy (m.in.: diagnostyką, zapobieganiem i leczeniem chorób zawodowych, higieną pracy, epidemiologią, ochroną radiologiczną, toksykologią, fizjologią i psychologią pracy, organizacją służby medycyny pracy). Sukcesywnie poszerza swoją działalność o nowe dziedziny (m.in.: ocenę zdrowotnych skutków narażenia środowiskowego, bezpieczeństwo chemiczne, politykę zdrowia pracujących, promocję zdrowia). Stanowi zaplecze naukowe Ministra Zdrowia w tych dziedzinach, a także pełni funkcje usługowe (szkoleniowe, doradcze, badawcze) dla innych jednostek administracji państwowej, związków zawodowych i przedsiębiorstw na terenie całego kraju.

Od 1975r. Instytut pełni funkcję ośrodka współpracującego z WHO w dziedzinie medycyny pracy, a od 2002r. posiada status WHO Leading Institution on Integrated Workplace Health Management.

Więcej na stronie: www.imp.lodz.pl


do góry