Wielkość czcionki:

Zdrowe miejsce pracy – Europejska sieć współpracy na rzecz walki z uzależnieniem od tytoniu – Healthy Workplaces Project – European Partnership on Tobacco Dependence

Finansowanie – WHO (2000-2001)

Projekt poświęcony był badaniu uwarunkowań sprzyjających i zakłócających wdrażanie zakładowych programów promocji zdrowia (ze szczególnym uwzględnieniem problemu palenia tytoniu.). Zrealizowano go symultanicznie w Polsce, Francji Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Cel ogólny projektu:

  • Identyfikacja oraz opis i rozpowszechnienie dobrej praktyki w zakresie programów uwolnienia zakładów od dymu tytoniowego.

Cele operacyjne:

  • Znalezienie partnerskich organizacji, których doświadczenia w zakresie wprowadzania i rozwoju „dobrej praktyki” we wprowadzeniu programów uwolnienia zakładów od dymu tytoniowego będą mogły posłużyć jako wzorcowe
  • Rozwój istniejącej polityki firmy i wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie polityki antytytoniowej
  • Stworzenie poradnika opartego na doświadczeniach organizacji zaangażowanych w projekt


do góry