Sieć Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy

Z wielką przyjemnością informujemy, że 13 grudnia 2018 roku została zainaugurowana Sieć Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy. 

Sieć jest platformą wspierającą profesjonalny rozwój osób zarządzających promocją zdrowia, która umożliwia zwłaszcza:

– zdobywanie najnowszej wiedzy eksperckiej z zakresu metodyki realizacji programów promocji zdrowia w pracy,

– wymianę doświadczeń praktycznych pomiędzy osobami wdrażającymi działania prozdrowotne w zakładach pracy,

– popularyzowanie własnych dokonań w zakresie zarządzania promocją zdrowia pracujących,

– zdobywanie przez zainteresowane osoby certyfikatów potwierdzających nabyte kompetencje,

– integrację menadżerów promocji zdrowia w pracy w celu rozpoznawania i artykułowania potrzeb środowiska.

Sieć jest otwarta dla osób, którym bliska jest idea promocji zdrowia w zakładach pracy
i realizują działania w tym obszarze
, w tym zwłaszcza pracodawców i kadry zarządzającej firm, specjalistów HR, EB, CSR, BHP, SMP.

Współpraca w ramach Sieci odbywa się głównie poprzez możliwość uczestnictwa
w dedykowanych jej konferencjach, seminariach, szkoleniach, wizytach studialnych oraz korzystanie z kanałów internetowych.  Jej koordynatorem jest Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.

Przystąpienie do Sieci nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ze strony Uczestnika (także finansowymi). W każdej chwili Uczestnik może zrezygnować z członkostwa w Sieci, informując o tym Koordynatora.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza przystąpienia do Sieci.

Skip to content