Zdrowe miejsce pracy – Europejska sieć współpracy na rzecz walki z uzależnieniem od tytoniu

Healthy Workplaces Project – European Partnership on Tobacco Dependence
Źródło finansowania – Światowa Organizacja Zdrowia (2000-2001)
Główny wykonawca – Światowa Organizacja Zdrowia

Cele projektu:

  • Identyfikacja oraz opis i rozpowszechnienie dobrej praktyki w zakresie programów uwolnienia zakładów od dymu tytoniowego.
  • Znalezienie partnerskich organizacji, których doświadczenia w zakresie wprowadzania i rozwoju „dobrej praktyki” we wprowadzeniu programów uwolnienia zakładów od dymu tytoniowego będą mogły posłużyć jako wzorcowe.
  • Rozwój istniejącej polityki firmy i wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie polityki antytytoniowej.
  • Stworzenie poradnika opartego na doświadczeniach organizacji zaangażowanych w projekt.

Wybrane produkty projektu:
Griffiths John, Grieves Kate: „Tobacco in the Workplace: Meeting the Challenge. A Handbook for Employers”, WHO, Kopenhaga 2002

Griffiths John, Grieves Kate: „Why Smoking in the Workplace Matters: An Employer’s Guide”, WHO, Kopenhaga 2002