Wielkość czcionki:

Rozwoj_Logo

Dnia 29 listopada br. miała miejsce konferencja pt. „Zarządzanie zdrowiem w firmach: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się”.

Konferencja organizowana była w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy i została sfinansowana ze środków publicznych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli zakładów pracy, profesjonaliści  HR, bhp, służby medycyny pracy, przedstawiciele innych organizacji zainteresowani doskonaleniem jakości  oddziaływań w zakresie promocji  zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Program konferencji obejmował:

1. Przedstawienie modelowych rozwiązań dotyczących realizacji w zakładach pracy programów promocji aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania się i profilaktyki nadwagi/otyłości wśród personelu (w oparciu o ustalenia krajowych i zagranicznych ekspertów).

2. Omówienie najczęściej spotykanych błędów popełnianych przy wdrażaniu tego typu programów w zakładach pracy oraz sposobów i możliwości ich unikania i przezwyciężania.

3. Prezentację przez przedstawicieli wybranych zakładów pracy i ich doświadczeń związanych z realizacją takich programów.

Konferencja odbyła się pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz portalu OdpowiedzialnyBiznes.pl

Poniżej udostępniamy prezentacje poszczególnych prelegentów.

Typowe błędy dotyczące organizacji i zarządzania zakładowym programem promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej oraz radzenie sobie z nimi

Działania zakładów pracy w Polsce w sferze promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej personelu

Czy tylko edukacja. Sposoby wspierania prozdrowotnych zmian w odżywianiu się i aktywności fizycznej pracowników

Wyzwania związane z edukacją zdrowotną pracowników

Nadwaga i otyłość, niska aktywność fizyczna i błędy żywieniowe pracujących

Korzyści dla firm z promocji zdrowia, zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej

Program świadomego odżywiania w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma


do góry