Wielkość czcionki:

Kapituła

W skład Kapituły decydującej o przyznaniu wyróżnienia wchodzą:
• prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński (dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera) – przewodniczący kapituły,
• prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa (wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy),
• dr Elżbieta Korzeniowska (kierownik Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy i kierownik projektu w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera),
• dr Krzysztof Puchalski (za-ca kierownika projektu w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera).

Konkurs objęty został honorowym patronatem Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Dofinansowanie Projektu w 15%, w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN), stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.


do góry