Wielkość czcionki:

Firma bez uzależnień – zwiększenie produktywności pracowników – Maximising employee performance by minimising the impact of substances in the workplace (MEPMIS)

Finansowanie – Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation, Lifelong Learning Programme (2009 – 2011)

Cel:

  • opracowanie materiałów treningowych (w postaci przydatnej do szkolenia stacjonarnego oraz jako zasób w Internecie) przeznaczonych dla kierowników/ małych i średnich firm, dzięki którym poszerzą swój zasób wiedzy o zakresie wpływu używania alkoholu, narkotyków oraz leków na miejsce pracy oraz technik aktywnego radzenia sobie z tym zagadnieniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Metodą pracy jest transfer istniejących wzorów dobrej praktyki w zakresie innowacyjnego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi wykorzystywanych w Wielkiej Brytanii do pozostałych krajów uczestniczących w projekcie.

Cele szczegółowe :

  • rozpoznanie zakresu wiedzy oraz umiejętności kadry zarządzającej małych i średnich firm do efektywnego radzenia sobie z konsumpcją alkoholu, narkotyków oraz leków oraz jej wpływem na pracę i zatrudnienie
  • wykorzystanie wiedzy i umiejętności partnerów projektu do adaptacji zasobów szkoleniowych przygotowanych w ramach realizacji 2 projektów realizowanych w Wielkiej Brytanii
  • rozpoznanie i włączenie innowacyjnych doświadczeń partnerów projektu w zakresie pracy szkoleniowej w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz wiedzy eksperckiej z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy do tworzonych materiałów
  • opracowanie materiałów i upowszechnienie ich w grupach docelowych
  • stworzenie wielojęzycznego portalu szkoleniowego, opracowanie i przetestowanie pilotażowo szkoleń stacjonarnych w krajach partnerskich.

W światowej, krajowej, a nawet lokalnej gospodarce o przewadze konkurencyjnej firmy stanowią przede wszystkim jej pracownicy. Nadużywanie lub złe używanie substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, leków a nawet parafarmaceutyków) może poważnie zachwiać jakością wykonywanej pracy i stanowi wyzwanie dla kadry kierowniczej organizacji. Problemy, które na skutek niepożądanych zachowań mogą się pojawić to m.in. zwiększona absencja czy niższa produktywność. Należy jednak pamiętać, że nie chodzi tu tylko o groźne wypadki spowodowane spożywaniem alkoholu czy narkotyków w trakcie pracy, ale o wszelkie niepożądane efekty związane z ignorowaniem wspomnianych kwestii, które rzutują na efektywność, innowacyjność, rzetelność czy uczciwość pracownika.

Używanie substancji psychoaktywnych przez pracowników stanowi problem dla wielu pracodawców w firmach na terenie całej Europy. Wiąże się to z ich częstszą nieobecnością w pracy, niższym poziomem jakości wykonywanych obowiązków służbowych czy spadkiem produktywności personelu. W konsekwencji może to doprowadzić do obniżenia konkurencyjności oraz pozycji firmy na rynku, a także podważenia jej profesjonalizmu.

W małych i średnich przedsiębiorstwach menedżerowie oraz kierownicy odgrywają największą rolę w rozwijaniu i promowaniu dobrych praktyk oraz minimalizowaniu skutków używania alkoholu i narkotyków przez personel firmy.

Niestety istniejące w literaturze wskazówki dla menedżerów na temat tego, w jaki sposób powinni się oni zachować w takiej sytuacji, są niejednokrotnie nieadekwatne, czy niekompletne, a część firm nie posiada nawet odpowiednich narzędzi, które umożliwiałyby im radzenie sobie z używaniem alkoholu i narkotyków przez zespół.

Czasami problem polega też na tym, że sami menedżerowie oraz kierownicy niekiedy używają alkoholu i narkotyków i równocześnie są zobowiązani do podejmowania działań, gdy ich podwładni używają tychże substancji psychoaktywnych.

Zadaniem projektu MEPMIS jest umożliwienie menedżerom zdobycie wiedzy na temat praktycznych sposobów minimalizowania skutków problemu używania alkoholu i narkotyków w miejscu pracy. W tym celu w czasie jego realizacji opracowywany jest e-learning dostępny na stronie internetowej.

W ramach projektu MEP MIS chcemy pomóc menadżerom w poradzeniu sobie z tym trudnym obszarem zarządzania ludźmi. Rezultatem projektu będzie stworzenie pakietu szkoleniowego i materiałów e-learningowych, dzięki którym kadra kierownicza firm łatwiej poradzi sobie z minimalizowaniem wpływu substancji psychoaktywnych na produktywność swoich pracowników a także na funkcjonowanie całej organizacji.

Instytucje zaangażowane w projekt mają ogromne doświadczenie w zakresie rozwoju i wdrażania programów realizowanych w miejscu pracy mających na celu poprawę zdrowia, dobrego samopoczucia oraz wydajności pracowników. Partnerami projektu są: jednostka uniwersytecka, instytut badawczy, firma zajmująca się projektowaniem stron internetowych oraz IT, a także trzech konsultantów, którzy specjalizują się w zagadnieniach organizacji i efektywności pracy personelu.

Informator opracowany w ramach projektu MEPMIS, mający na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności menadżerów małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zapobiegania problemowi picia alkoholu czy zażywania narkotyków przez załogę oraz radzenia sobie z problemem, gdy ten już w ich firmie wystąpi, dostępny jest tutaj:

Informator dla pracodawców – MEPMIS

Więcej informacji na stronie: www.alcoholdrugsandwork.eu/Polska

Folder informacyjny, który powstał w ramach projektu dostępny jest poniżej (kliknij na folder, aby powiększyć):


do góry