Wielkość czcionki:

Move Europe – kampania promująca poprawę stylu życia w ramach programu promocji zdrowia w miejscu pracy w Europie – Move Europe – A Campaign  for the Improvement of Lifestyle-related Workplace Health Promotion in Europe

Finansowanie – Program: Zdrowie Publiczne (2005-2008)

Potencjał innowacyjny, jakość i elastyczność firmy mają kluczowy wpływ na jej efektywność oraz możliwości utrzymania oraz rozwijania się w obliczu globalnej rynkowej konkurencji. Coraz istotniejsza staje się nowoczesna polityka zarządzania zasobami ludzkimi, w tym czynnikami wpływającymi na zdrowie i samopoczucie. Wszakże pracownik pełen chęci, energii i sił do pracy to najważniejszy kapitał każdej firmy. Miejsce pracy to idealne otoczenie dla promowania zdrowego stylu życia. Dla wielu osób praca to coś więcej niż tylko źródło utrzymania. To także środowisko życia społecznego i budowania poczucia własnej wartości. Przeważnie to właśnie w pracy spędzamy większość swego aktywnego czasu, a warunki w jakich pracujemy mają bardzo duże znaczenia dla naszego zdrowia. Możemy tu m.in. wzbogacać swoją wiedzę na temat dbania o sprawność. Inwestowanie w zdrowie i jego rozwijanie w firmie opłaca się niewątpliwie pracownikom, ale przynosi także wymierne korzycie pracodawcy: w postaci mniejszej absencji, mniejszej ilości wypadków, bardziej zmotywowanej, energiczniejszej i zdrowszej kadry. By pomóc firmom w ocenie jakości działań, podejmowanych dla budowania dobrego samopoczucia i zdrowia pracowników, w ramach europejskiej kampanii Move Europe stworzono proste narzędzie. Dostępne jest ono on-line w języku polskim: Kwestionariusz oceny działań na rzecz zdrowia w firmie

Zachęcamy do skorzystania z owego krótkiego kwestionariusza. Pomoże on Państwu w dokonaniu przeglądu i oceny działań prowadzonych w firmie w zakresie palenia, stresu, odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników. Po jego wypełnieniu otrzymają Państwo także proste, praktyczne wskazania, co do działań zalecanych dla podniesienia jakości owej polityki. Kampania Move Europe, prowadzona w latach 2006 – 2009 przez Europejską Sieć Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, miała na celu zachęcanie pracodawców do podejmowania działań na rzecz wspierania zdrowia pracowników. Więcej informacji na temat przebiegu kampanii można uzyskać w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy lub na stronie  Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.

Cel:

 • popularyzacja programów promocji zdrowia w miejscu pracy wśród pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstw w obszarze : palenia tytoniu, odżywiania, aktywności fizycznej oraz dobrostanu psychicznego
 • rozwijanie kompetencji zarządzania projektami prozdrowotnymi w miejscu pracy oraz stworzenie schematu oceny jakości programów pzwmp związanych z poprawą stylu życia.
 • opracowanie narzędzi i wytycznych do oceny wzorów dobrej praktyki
 • przygotowanie i wdrożenie strategii lobbowania na rzecz pzwmp, dla wykreowania trwałych sojuszy z ekspertami zewnętrznymi
 • przyciągnięcie do udziału w kampanii poprzez zastosowanie dostępnych narzędzi przedsiębiorstw z całej Europy
 • przygotowanie internetowego kwestionariusza samooceny działań związanych z promowaniem zdrowego stylu życia w przedsiębiorstwach
 • zebranie wzorów dobrej praktyki w 26 krajach i stworzenie platformy wymiany doświadczeń

W Polsce zrealizowane zostały następujące zadania:

 • opracowanie strony internetowej i informacji o kampanii Move Europe
 • przetłumaczenie i adaptacja do warunków polskich instrumentów PR; w tym logo, broszury informacyjne oraz materiały dla prasy oraz przedsiębiorstw
 • przetłumaczenie i adaptacja narzędzi do samooceny działań w obszarze promocji zdrowego stylu życia w przedsiębiorstwach, umieszczenie interaktywnego formularza na stronie internetowej
 • identyfikacja i opis 4 wzorów dobrej praktyki w zakresie promocji zdrowia w miejscu pracy w obszarze odżywiania, aktywności fizycznej, palenia oraz dobrostanu psychicznego
 • adaptacja i upowszechnienie materiałów podsumowujących kampanię
 • udział w pracach związanych z planowaniem przebiegu projektu, jego monitoringiem i ewaluacją

Pobierz plik:

MoveEurope


do góry