Wielkość czcionki:

Finansowanie – Program Innowacje Społeczne (2015-2017)

Koordynator – Fundacja Praesterno

Celem projektu jest konstrukcja i ewaluacja innowacyjnego, zintegrowanego programu obejmującego interdyscyplinarne oddziaływania (uwzględniające ustalenia psychologii, pedagogiki i bezpieczeństwa informacji) skoncentrowanego na pozytywnej profilaktyce oraz metodach przeciwdziałania agresji elektronicznej.

Program adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i nauczycieli. Projekt zakłada przegląd i ewaluację istniejących działań ukierunkowanych na profilaktykę cyberzagrożeń oraz identyfikację nowych czynników w trzech obszarach: kompetencji indywidualnych i społecznych, redukcji czynników ryzyka i modyfikacji zachowania, oraz poziomu dojrzałości w zakresie bezpieczeństwa, prywatności i rozliczalności. Na tej podstawie powstanie program oddziaływań profilaktyczno-edukacyjnych.

Pilotażowa wersja programu będzie poddana ewaluacji metodą badań podłużnych na trzech wyróżnionych obszarach. Rezultatem będzie kompletny program wraz z podręcznikiem udostępniony nauczycielom z całej Polski.


do góry