Broszura o nowych zagrożeniach dla zdrowia w pracy i życiu codziennym do wykorzystania w edukacji personelu firm

“Nowe czynniki szkodliwe i zagrożenia dla zdrowia w pracy i w życiu codziennym.

Jak zapobiegać ich działaniu?”

 

pod red. A. Kozajdy

 

Broszura o takim tytule, która właśnie została wydana w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi w ramach projektu “Praca na zdrowie”, służyć ma edukacji pracowników. Jej celem jest przybliżenie w przystępny sposób wybranych, współczesnych zagrożeń dla zdrowia człowieka oraz sposobów zapobiegania ich następstwom dla zdrowia. Opisane w niej zagrożenia to:

– związki zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego,

– wirusy,

– pola elektromagnetyczne,

– klimatyzacja powietrzna w pomieszczeniach,

– stres,

– otyłość.

Każde z powyższych zagadnień zostało opisane w oddzielnym rozdziale przez ekspertów z danej dziedziny nauki.

Opracowanie to dostępne jest tutaj.

, Broszura o nowych zagrożeniach dla zdrowia w pracy i życiu codziennym do wykorzystania w edukacji personelu firm

Zapraszamy do upowszechniania broszury wśród pracowników Waszego zakładu pracy. W zależności od potrzeb możecie udostępniać ją w całości lub wykorzystywać jej poszczególne rozdziały w edukacji personelu dotyczącej wybranych zagrożeń/zjawisk opisanych w tym opracowaniu.

Przypominamy, że kwestie dotyczące organizacji edukacji zdrowotnej dla załogi zakładów pracy (m.in. określanie potrzeb pracowników w tym zakresie, treści i metod edukacji, jej nadawców, form ewaluacji jej przebiegu i efektów) możecie omówić z nami podczas bezpłatnych konsultacji. Zasady ich przeprowadzania oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj. Serdecznie zapraszamy.

 

 

, Broszura o nowych zagrożeniach dla zdrowia w pracy i życiu codziennym do wykorzystania w edukacji personelu firm

Skip to content