Komentarz ekspercki Krzysztofa Puchalskiego w raporcie Activy nt. aktywności fizycznej w zakładach pracy

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego raportu firmy Activy

nt. aktywności fizycznej w zakładach pracy

Raport pt. “INICJATYWY SPORTOWE DLA PRACOWNIKÓW na poważnie!” to publikacja, która przedstawia m.in:

  • wyniki badania przeprowadzonego wśród ponad 1000 pracowników z różnych sektorów,
  • pakiet korzyści płynących z angażowania się zakładów pracy w promowanie aktywności fizycznej wśród personelu, oparty na przeglądzie danych literaturowych,
  • komentarze 14 ekspertów z różnych dziedzin m.in. nt. stanu i uwarunkowań angażowania się firm i pracowników w rekreacyjną aktywność fizyczną,
  • 6 case studies z konkretnych firm w kraju podejmujących ciekawe przedsięwzięcia promujące ruch i sport,
  • 24 przykładowe inicjatywy sportowe, które pracodawca może organizować/wspierać wśród swoich pracowników.

Miło nam poinformować, że jednym z ekspertów zaproszonych do przygotowania krótkiego artykułu zamieszczonego w raporcie jest Krzysztof Puchalski z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. W swoim komentarzu podkreśla on, jak ważne jest rozpoznawanie w zakładach pracy potrzeb i oczekiwań zdrowotnych personelu i na tej postawie planowanie przedsięwzięć promujących aktywność fizyczną załogi.

, Komentarz ekspercki Krzysztofa Puchalskiego w raporcie Activy nt. aktywności fizycznej w zakładach pracy

Formularz zgłoszeniowy do raportu dostępny jest tutaj.

, Komentarz ekspercki Krzysztofa Puchalskiego w raporcie Activy nt. aktywności fizycznej w zakładach pracy

 

 

Skip to content