Kwestionariuszu do badania kultury zdrowia w zakładzie pracy

Kwestionariuszu do badania kultury zdrowia w zakładzie pracy”, opracowany przez zespół Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, jest narzędziem pomocnym pracodawcom oraz osobom zarządzającym zdrowiem w zakładach pracy w ocenie, czy i na ile kultura ich organizacji jest dojrzałą kulturą zdrowia, tj. czy w sposób efektywny wspiera zdrowie pracowników. Oznacza to zwłaszcza, że tworzy korzystne dla niego warunki w środowisku materialnym i społeczno-organizacyjnym, rozwija wśród kadry i pracowników postawy sprzyjające zdrowiu oraz umożliwia, ułatwia, wspiera i stymuluje prozdrowotne praktyki, realizowane zarówno w czasie pracy, jak w życiu codziennym. Pracodawcy i menadżerowie mogą zorientować się, w jakich obszarach funkcjonowania ich organizacji zdrowie zajmuje obecnie ważne, a w jakich jeszcze marginalne miejsce. W kolejnych latach mogą też monitorować postępy w tworzeniu i rozwijaniu kultury zdrowia w swoim przedsiębiorstwie lub instytucji.

Ponieważ kultura zdrowia jest jeszcze słabo opisanym tematem, to na potrzeby narzędzia opracowaliśmy autorską definicję tego pojęcia. Obejmuje ona 8 podstawowych elementów, które szczegółowo analizowane są w kwestionariuszu:

  1. Wartości i polityki organizacyjne
  2. Materialne środowisko pracy i świadczenia prozdrowotne
  3. Organizacja procesów pracy
  4. Struktury i role instytucjonalne
  5. Praktyki zarządcze i komunikacyjne
  6. Normy i obyczaje w organizacji
  7. Postawy i przekonania
  8. Relacje międzyludzkie

 

, Kwestionariuszu do badania kultury zdrowia w zakładzie pracy

, Kwestionariuszu do badania kultury zdrowia w zakładzie pracy

 

Skip to content