Nowe narzędzie dla pracodawców i menadżerów – Kwestionariusz do badania kultury zdrowia w zakładzie pracy

Nowe narzędzie dla pracodawców i menadżerów –

Kwestionariusz do badania kultury zdrowia w zakładzie pracy

Oddajemy w Wasze ręce trzeci kwestionariusz przydatny dla pracodawców i kadry zarządzającej w planowaniu i doskonaleniu przedsięwzięć prozdrowotnych, opracowany przez zespół Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.

Przypominamy, że wszystkie nasze narzędzia, oprócz samych ankiet, zawierają również opisy rekomendowanej metodyki wykorzystania kwestionariuszy w organizacji, a także rekomendacje dotyczące sposobu opracowania, interpretacji i wykorzystania zgromadzonych danych.

Odnajdziecie je tutajtutaj.

Najnowsze narzędzie pn. „Kwestionariusz do badania kultury zdrowia w zakładzie pracy” jest pomoce pracodawcom oraz osobom zarządzającym zdrowiem w zakładach pracy w ocenie, czy i na ile kultura ich organizacji jest dojrzałą kulturą zdrowia, tj. czy w sposób efektywny wspiera zdrowie pracowników. Oznacza to zwłaszcza, że tworzy korzystne dla niego warunki w środowisku materialnym i społeczno-organizacyjnym, rozwija wśród kadry i pracowników postawy sprzyjające zdrowiu oraz umożliwia, ułatwia, wspiera i stymuluje prozdrowotne praktyki, realizowane zarówno w czasie pracy, jak w życiu codziennym. Pracodawcy i menadżerowie mogą zorientować się, w jakich obszarach funkcjonowania ich organizacji zdrowie zajmuje obecnie ważne, a w jakich jeszcze marginalne miejsce. W kolejnych latach mogą też monitorować postępy w tworzeniu i rozwijaniu kultury zdrowia w swoim przedsiębiorstwie lub instytucji.

Ponieważ kultura zdrowia jest jeszcze słabo opisanym tematem, to na potrzeby narzędzia opracowaliśmy autorską definicję tego pojęcia. Obejmuje ona 8 podstawowych elementów, które szczegółowo analizowane są w kwestionariuszu:

 1. Wartości i polityki organizacyjne
 2. Materialne środowisko pracy i świadczenia prozdrowotne
 3. Organizacja procesów pracy
 4. Struktury i role instytucjonalne
 5. Praktyki zarządcze i komunikacyjne
 6. Normy i obyczaje w organizacji
 7. Postawy i przekonania
 8. Relacje międzyludzkie

 

, Nowe narzędzie dla pracodawców i menadżerów – Kwestionariusz do badania kultury zdrowia w zakładzie pracy

 

Pamiętajcie, że w ramach działalności Centrum Konsultacyjnego oferujemy zakładom pracy bezpłatną pomoc w procesie oceny kultury zdrowia:

 • spotkanie z kadrą zarządzającą poprzedzające planowaną ocenę, które służyć może omówieniu celu oceny, a także możliwych sposobów realizacji badania z wykorzystaniem kwestionariusza,
 • adaptację ww. narzędzia do specyficznych potrzeb i uwarunkowań danej organizacji,
 • bieżące konsultowanie procesów gromadzenia danych,
 • pomoc w interpretacji uzyskanych wyników.

Zapisy na konsultacje możliwe są poprzez formularz dostępny na stronie projektu Praca na zdrowie.

 

, Nowe narzędzie dla pracodawców i menadżerów – Kwestionariusz do badania kultury zdrowia w zakładzie pracy

Skip to content