Nowy projekt dotyczący usprawnień w systemie OSH na rzecz wzmacniania zdrowia psychicznego pracowników

Miło nam poinformować, że od sierpnia 2023 r. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi jest zaangażowane w nowy międzynarodowy projekt. Inicjatywa pn. „Mental Health Matters – Making Enterprises in the BSR more Resilient by Tackling Psychosocial Risks in the Workplace” jest współfinansowana przez Unię Europejską i otrzymuje wsparcie finansowe z Interreg Baltic Sea Region. Jest ona realizowana w krajach Regionu Morza Bałtyckiego (Estonii, Finlandii, Łotwie, Norwegii i Polsce), a zarządzana przez Sekretariat Partnerstwa Wymiaru Północnego w Dziedzinie Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej (NDPHS).

Projekt ma na celu wzmocnienie systemu OSH we wspieraniu zakładów pracy w zarządzani ryzykami psychospołecznymi w miejscu pracy. Potrzeba jego podjęcia wynika z faktu, iż dotychczas działania systemu OSH skupiają się głównie na prewencji tradycyjnych zagrożeń środowiska pracy. Zainicjowanie w projekcie zmiany takiego podejścia ma nastąpić poprzez powołanie społeczności polityków, naukowców, pracodawców, przedstawicieli pracowników, profesjonalistów OSH (m.in. bhp i medycyny pracy) oraz podmiotów zajmujących się ich kształceniem w celu analizy adekwatności polityk, praktyk i edukacji w systemie OSH do wspierania zakładów pracy w promowaniu zdrowia psychicznego pracowników. Analiza ta ma posłużyć zaproponowaniu niezbędnych usprawnień systemu OSH.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.

 

 

, Nowy projekt dotyczący usprawnień w systemie OSH na rzecz wzmacniania zdrowia psychicznego pracowników

Skip to content